Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 20 phút đọc

Đầu năm kế toán lại phải chuẩn bị để thực hiện các công việc về thuế, kế toán , nhất là phải nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Tuy nhiên vì một vài lý do dẫn đến doanh nghiệp bị nộp chậm hồ sơ thuế hay khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế. Bài viết sau Kế toán Lê Ánh sẽ cung cấp thông tin về các mức phạt cụ thể trong  từng trường hợp khi DN có các hành vi vi phạm hành chính về thuế.

>>>Bài viết tham khảo:

Khoá học kế toán thực hành cho người mới bắt đầu

khoá học lập và kiểm BCTC cấp tốc

1. Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

- Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ, sẽ bị cảnh cáo.

- Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp số 1 nêu trên) có mức phạt:

+ Phạt tiền 1.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

- Quá thời hạn quy định trên 30 ngày; Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế; Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: điều kiện học kế toán trưởng

+ Phạt tiền 2.800.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.

Muc-phat-cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du

2. Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

- Ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế: tuyển dụng chuyên viên nhân sự

+ Phạt tiền 1.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

- Ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế, mức phạt:

+ Phạt tiền 2.100.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng học kế toán ở cầu giấy

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

- Ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế, mức phạt:

+ Phạt tiền 2.800.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.

-  Có hành vi khai sai quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, mức phạt :

+ Phạt tiền 4.200.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 6.000.000 đồng

-  Có các hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, Khoản 1 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn, không làm tăng số thuế miễn, giảm và không thuộc trường hợp bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế, mức phạt:

+ Phạt tiền 4.200.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 6.000.000 đồng

- Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, mức phạt:

+ Phạt tiền 4.200.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 6.000.000 đồng

3. Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

- Chậm nộp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ, mức phạt: Phạt cảnh cáo

- Chậm nộp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp có tình tiết giảm nhẹ ở trên), mức phạt:

+ Phạt tiền 1.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

- Chậm nộp quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày, mức phạt:

+Phạt tiền 2.800.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 1.600.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng

- Chậm nộp quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày, mức phạt:

+ Phạt tiền 4.200.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.400.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 6.000.000 đồng

- Chậm nộp quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày, mức phạt:

+ Phạt tiền 5.600.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 3.200.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 8.000.000 đồng

- Chậm nộp quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày, mức phạt:

+ Phạt tiền 7.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 4.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 10.000.000 đồng

- Chậm nộp quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc người nộp thuế đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, mức phạt:

+ Phạt tiền 7.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 4.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 10.000.000 đồng

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế), mức phạt:

+ Phạt tiền 7.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 4.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 10.000.000 đồng

- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, mức phạt:

+ Phạt tiền 7.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 4.000.000 đồng

+ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 10.000.000 đồng.

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020 áp dụng hình thức hoá đơn nào?

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Lịch nộp các loại báo cáo thuế đầu năm 2019 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế đầu năm 2019 mới nhất

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo