Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03/BTC /TT-TSCD

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 30/01/2024 9 phút đọc

Biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành là chứng từ kế toán quan trong được lập ra để xác nhận quá trình bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành xòn việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản và bên sửa chữa. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để ghi sổ kế toán và thực hiện thanh toán chi phí sửa chữa.

Biên bản bản giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin giới thiệu biên bản bàn giao TSCĐ theo mẫu số 03 - TSCĐ do Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133/2016-  Ngày 26/08/2016.

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

Ngày…. tháng…. năm….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Căn cứ Quyết định số: ………. ngày ... tháng ... năm ... của………………

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ………………………………………………

- Số hiệu TSCĐ ………………………. Số thẻ TSCĐ: ………………………………………

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ...................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày…… tháng……năm… đến ngày… tháng..…. năm……

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận sửa chữa

Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Kết quả kiểm tra

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

Kết luận: ………………………………………………………………………………............

     Kế toán trưởng
      (Ký, họ tên)

  Đại diện đơn vị nhận
          (Ký, họ tên)

      Đại diện đơn vị giao
            (Ký, họ tên)

Hình ảnh mẫu biên bản bàn giao TSCĐ- sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03

Lưu ý khi lập biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành

  • Phải có sự đồng ý của bên sửa và bên bàn giao cần có sự đồng ý của cả 2 bên bán và mua.

  • Kết luận ghi ý kiến nhận xét tổng thể về quá trình hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ của hội đồng giao nhân biên bản bàn giao TSCĐ. Biên bản được lập ra phải sao kê thành 2 bản,có đại điện chữ ký cả 2 bên. Sau đó chuyển khoản cho kế toán trưởng tại đơn vị có TSCĐ sửa chữa thực hiện thanh toán và lưu tại Ban Tài chính kế toán. dạy kế toán

>>Xem thêm: Phiếu chi số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/ TT-BTC

Trên đây là Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03/BTC /TT-TSCD. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Bảng phân bố tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 1-LĐTL, TT 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bố tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 1-LĐTL, TT 200/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo