Cách lập tờ khai Thuế TNCN theo Tháng Qúy năm 2017

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 01/01/1970 18 phút đọc

Tờ khai Thuế TNCN theo tháng và quý năm 2017 có mẫu giống nhau ở tất cả các chỉ tiêu, trừ chỉ tiêu kỳ tính thuế. Để lập được tờ khai Thuế TNCN năm 2017 chính xác, việc đầu tiên là các bạn phải xem xét doanh nghiệp mình thuộc diện lập tờ khai Thuế TNCN theo Qúy hay Tháng.

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2017

Để lên được tờ khai Thuế TNCN, các bạn cần có bảng tính thuế TNCN theo tháng hoặc Qúy. Bảng tính thuế TNCN này được lập trên cơ sở bảng lương của doanh nghiệp trong tháng hoặc Qúy.

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo phiên bản mới nhất của Tổng cục Thuế. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Các bạn mở phần mềm HTKK Thuế, sau đó chọn MST của doanh nghiệp cần khai báo Thuế TNCN, rồi nhấn nút “Đồng ý”.

Bước 2: Chọn mục Kê khai, sau đó chọn mục “Thuế Thu nhập cá nhân”, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Bước 3: Chọn mẫu biểu cần kê khai ke toan thuc hanh

Các bạn cần xác định doanh nghiệp phải nộp tờ khai theo tháng hay quý. Nếu doanh nghiệp của các bạn phải nộp tờ khai Thuế TNCN theo tháng thì các bạn sẽ click vào mục TK-TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng, còn theo Qúy thì các bạn sẽ click vào mục theo Qúy nhé.

Vì 2 mẫu này giống nhau ở tất cả các chỉ tiêu nên Kế toán Lê Ánh lấy mẫu “TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Qúy” để hướng dẫn các bạn nhé.

Bước 4: Lập tờ khai thuế TNCN 02KK-TNCN theo từng chỉ tiêu

Chỉ tiêu [21]: Tổng số người lao động: Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp trả thu nhập trong kỳ.

Ví dụ: Trong tháng, doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công cho 12 lao động (100% là lao động cư trú). Trong đó, có 10 lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Số lao động còn lại là trả công, trả lương theo công việc giao khoán hoặc hợp đồng dưới 3 tháng.

Như vậy, chỉ tiêu tổng số người lao động trong trường hợp này là 12.

Chỉ tiêu [22]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà Doanh nghiệp trả thu nhập trong kỳ.

Số liệu ghi trong chỉ tiêu này ở ví dụ trên là 10.

Chú ý: Đây là tổng số nhân viên mà công ty đã trả lương trong kỳ (Dù đang làm hay đã nghỉ việc , nếu có ký hợp đồng lao động > 3 tháng )

Chỉ tiêu [23]: Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Phần mềm tự động cập nhật vì đây là tổng của chỉ tiêu 24 và 25. Có nghĩa là tổng số người lao động đã phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại kỳ kê khai.

Chỉ tiêu [24]: Cá nhân cư trú: Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã khấu trừ thuế (ở tất cả các loại lao động).

Vào bảng tính thuế TNCN, đếm số lượng lao động đã bị khấu trừ Thuế TNCN. Sau đó, điền thông tin vào chỉ tiêu này.

Ví dụ, trong tháng, công ty đã khấu trừ Thuế TNCN của 05 lao động cư trú của công ty. Thì số liệu ghi ở chỉ tiêu 24 là 05.

Chỉ tiêu [25]: Cá nhân không cư trú: Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã khấu trừ thuế.

Ví dụ trên, doanh nghiệp không có cá nhân không cư trú nên số liệu ghi ở chỉ tiêu này là 0.

Chỉ tiêu [26]: Tổng TNCT trả cho cá nhân: Phần mềm tự động cập nhật. Đây là tổng của các chỉ tiêu 27,28,29.

Quay lại bảng tính thuế TNCN, quan tâm đến cột Thu nhập chịu thuế.

Chỉ tiêu [27]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

Quay trở lại bảng tính Thuế TNCN, cộng phần thu nhập chịu thuế đối với những lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên.

Chỉ tiêu [28]: Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoăc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong kỳ.

Quay trờ lại bảng tính, cộng tổng các khoản thu nhập chịu thuế cho các đối tượng ký hợp đồng dưới 3 tháng trong kỳ.

Chỉ tiêu [29]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [30]: Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Phần mềm tự động cập nhật.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Các bạn chỉ cộng thu nhập chịu thuế của các đối tượng trong tháng đã phát sinh Thuế TNCN phải nộp.

Chỉ tiêu [31]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thuộc diện phải khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần trong kỳ.

Chỉ tiêu [32]: Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ..

Chỉ tiêu [33]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu [34]: Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [35]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là số thuế thu nhập cá nhân mà Doanh nghiệp đã khấu trừ của các cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thuộc diện phải khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần trong kỳ.

Quay lại bảng tính thuế TNCN, xem tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân cư trú là bao nhiêu, sau đó các bạn điền số liệu vào chỉ tiêu này.

Ghi nhớ: Chỉ tiêu này các bạn phải điền vào nhé.

Chỉ tiêu [36]: Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: Là số thuế thu nhập cá nhân mà Doanh nghiệp đã khấu trừ của các cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong kỳ. Chỉ tiêu này sẽ được tính tự động dựa trên số liệu ở chỉ tiêu 32 * thuế suất 10%

Chỉ tiêu [37]: Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

Khi khai báo đầy đủ thông tin vào tờ khai, tờ khai Thuế TNCN sẽ có dạng hoàn thiện như thế này:

Bước 5: Ghi, in, kết xuất tờ khai thuế TNCN

• Nhấn “ Ghi” chỗ nào sai, phần mềm sẽ báo đỏ, lưu ý khi phần mềm hỏi :“thông tin sai có ghi có lại không?” bạn phải ấn vào nút Có để lưu những phần mình đã làm đúng, rồi sửa những chỗ báo đỏ, nếu bạn ấn “ Không” dữ liệu bạn đã nhập sẽ bị xóa hết.

• Nhấn “In” để in ra giấy nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc để lưu nội bộ.

• Nhấn “Kết xuất XML” để nộp trực tuyến trên trang https://ketoanleanh.vnwww.nhantokhai.gdt.gov.vn/

Sau khi làm xong báo cáo, các bạn nhớ nộp tờ khai thuế đúng hạn nhé!

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách xác định doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN năm 2017 theo Qúy hay Tháng

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

HOTLINE: 0904.84.88.55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo các khóa học bao gồm: Khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu trong đó có các lớp dành cho người mới bắt đầu và các lớp chuyên sâu. Nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để nắm các thông tin chi tiết.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo