Download Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 30/01/2024 9 phút đọc

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN để bạn đọc tham khảo

>>Xem thêm: Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

to-khai-thue-nha-thau

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho tr­ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01]  Kỳ tính thuế:  tháng ........... năm ........... (hoặc lần phát sinh)  * Tháng         * Lần phát sinh

[02]  Lần đầu   [    ]                            [03] Bổ sung lần thứ    [    ]    

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:              

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………………………        [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: …………………………………………….          [11] E-mail: ………………………

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:              

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: …………………………………….......  [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………………….............................. [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày......................................................................................................................                                                                                                                                                                                                     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Nội dung Mã số thuế

Hợp đồng số..

ngày... tháng...

Số tiền thanh toán kỳ này

Ngày

thanh toán

Thuế GTGTThuế TNDNTổng số thuế phải nộp vào NSNN
Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ giá trị

gia tăng

Thuế suất thuế GTGTThuế GTGT phải nộpDoanh thu tính thuếTỷ lệ  thuế TNDNSố thuế  được miễn giảm theo Hiệp địnhThuế TNDN phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9=6x7x8)(10)(11)(12)(13=10x11-12)(14=9+13)
1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)             
2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)             
3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)             
Cộng:             

            Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):.....................................................................................................

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                      Ngày .......tháng …....năm …....

                        NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                    Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Trên đây là mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN. Bạn đọc có thể tải mẫu 01/NTNN tại đây Mau-so-01-NTNN. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) mới nhất

Mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) mới nhất

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo