Mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 30/01/2024 8 phút đọc

Trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo quy định mới nhất 

Có thể bạn quan tâm: Quy định về mức nộp và khai nộp lệ phí môn bài  

Chia sẻ mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC)

Mẫu 08-MST Tờ khai đăng ký điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

 Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

□ Doanh nghiệp,
hợp tác xã

□ Tổ chức

 

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

 

□ Khác

 

1. Tên người nộp thuế:

2. Mã số thuế:

              

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

              

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)Thông tin đăng ký cũ (2)Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- ….

124 Lò Đúc - Hà Nội235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê BK02-ĐK-TCT

- ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc ...

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..  

…., ngày….tháng….. năm….

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.Ghi chú:

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

LINK TẢI: Mẫu số 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Xẹm thêm: Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..  

…., ngày….tháng….. năm….

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 78

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 78

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo