Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 04/06/2016 26 phút đọc

Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc Qúy là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp trong kỳ. Trong đó, Tờ khai Thuế TNCN theo tháng và quý có mẫu giống nhau ở tất cả các chỉ tiêu, trừ chỉ tiêu kỳ tính thuế. 

Để lập được tờ khai Thuế TNCN chính xác, việc đầu tiên là các bạn phải xem xét doanh nghiệp mình thuộc diện lập tờ khai Thuế TNCN theo Qúy hay Tháng.

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập các nhân theo tháng và quý 

Bước 1: Xác định xem Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo quý hay Tháng.

a. Trường hợp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Qúy:

Doanh nghiệp thuộc diện nộp tờ khai Thuế GTGT theo Qúy thì cũng phải nộp tờ khai Thuế TNCN theo quý. Điều kiện để xác định doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế GTGT theo Qúy là:

  • DN có tổng doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. kế toán tổng hợp

  • DN mới thành lập. Sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo, cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề (đủ 12 tháng) để quyết định doanh nghiệp nộp kê khai Thuế GTGT theo Qúy hay Tháng.

Do vậy, để biết Doanh nghiệp được đổi tờ khai Thuế TNCN từ Qúy sang Tháng không thì Kế toán cần phải theo dõi xem doanh nghiệp có được thay đổi kỳ nộp Tờ khai Thuế GTGT từ quý sang tháng không.

Kế toán Lê Ánh lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu như sau:

Ví dụ 1: Công ty A thành lập tháng 1 năm 2016. Theo Luật, công ty A phải làm tờ khai Thuế GTGT và Thu nhập CN theo Qúy. Đến năm 2016, khi công ty đã hoạt động được 1 năm đủ 12 tháng, Cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty A trong năm 2015 để quyết định có chuyển công ty A sang kê khai theo Tháng hay không. Nếu được lớn hơn 50 tỷ thì công ty A sẽ được chuyển sang kê khai theo Tháng, còn nếu không thì công ty vẫn tiến hành kê khai Thuế GTGT và Thuế TNCN theo Qúy như bình thường.

Ví dụ 2: Công ty B thành lập tháng 4 năm 2016. Do vậy trong năm 2016 và 2017 công ty B nộp tờ khai Thuế GTGT theo Qúy. Sang năm 2018, Cơ quan Thuế sẽ xem xét doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2017 của công ty B để quyết định công ty nộp tờ khai Thuế GTGT theo quý hay tháng, từ đó cũng có quyết định về việc nộp tờ khai Thuế TNCN theo Qúy hay Tháng.

b. Trường hợp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng:

Doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp sau:

  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp theo quý.

Sau khi biết được doanh nghiệp thuộc diện nộp tờ khai theo tháng hay quý rồi, thì các bạn cần ghi nhớ thời hạn nộp của các tờ khai này để tránh bị phạt nộp muộn nhé.

c. Thời hạn nộp Tờ khai Thuế TNCN

  • Thời điểm nộp tờ khai Thuế TNCN theo tháng là ngày 20 của tháng sau.

  • Thời điểm nộp tờ khai Thuế TNCN theo Qúy là ngày 30 của tháng ngay sau Qúy đó.

Đối với quý 1 năm 2016, thời hạn nộp tờ khai Qúy là 30.4.2016, tuy nhiên ngày 30.4 và 1.5 là ngày nghỉ Lễ, nên thời hạn nộp được chuyển sang ngày 2.5.2016. Các Qúy khác nếu có ngày 30 của tháng ngay sau Qúy đó trùng với ngày nghỉ, thì các bạn hiểu ngày nộp sẽ được lùi lại ngày ngay sau ngày nghỉ đó nhé.

d. Cơ sở để lên Tờ khai Thuế TNCN

Để lên được tờ khai Thuế TNCN, các bạn cần có bảng tính thuế TNCN theo tháng hoặc Qúy. Bảng tính thuế TNCN này được lập trên cơ sở bảng lương của doanh nghiệp trong tháng hoặc Qúy.

Các bạn có thể lập bảng tính thuế TNCN theo mẫu này nhé:

bang-tinh-thue-tncn-trong-excel

Bây giờ, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách lên tờ khai Thuế TNCN theo tháng hoặc Qúy nhé. Các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 2: Các bạn đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo phiên bản mới nhất của Tổng cục Thuế.

Các bạn mở phần mềm HTKK Thuế, sau đó chọn MST của doanh nghiệp cần khai báo Thuế TNCN, rồi nhấn nút “Đồng ý”.

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Bước 3: Chọn mục Kê khai, sau đó chọn mục “Thuế Thu nhập cá nhân”, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

ho-tro-ke-khai-thue

Bước 4: Chọn mẫu biểu cần kê khai

Ở bước 1, các bạn đã biết được doanh nghiệp mình phải nộp tờ khai theo tháng hay quý rồi đúng không? Do vậy nếu doanh nghiệp của các bạn phải nộp tờ khai Thuế TNCN theo tháng thì các bạn sẽ click vào mục TK-TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng, còn theo Qúy thì các bạn sẽ click vào mục theo Qúy nhé.

Vì 2 mẫu này giống nhau ở tất cả các chỉ tiêu nên lớp học lấy mẫu  “TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Qúy” để hướng dẫn các bạn nhé.

Khi đã chọn được kỳ tính thuế, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

ho-tro-ke-khai-thue

Bước 5: Lập tờ khai thuế TNCN 02KK-TNCN theo từng chỉ tiêu

Chỉ tiêu [21]: Tổng số người lao động: Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp trả thu nhập trong kỳ.

Ví dụ: Trong tháng, doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công cho 12 lao động (100% là lao động cư trú). Trong đó, có 10 lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Số lao động còn lại là trả công, trả lương theo công việc giao khoán hoặc hợp đồng dưới 3 tháng.

Như vậy, chỉ tiêu tổng số người lao động trong trường hợp này là 12.

Chỉ tiêu [22]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà Doanh nghiệp trả thu nhập trong kỳ.

Số liệu ghi trong chỉ tiêu này ở ví dụ trên là 10.

Chú ý: Đây là tổng số nhân viên mà công ty đã trả lương trong kỳ (Dù đang làm hay đã nghỉ việc , nếu có ký hợp đồng lao động > 3 tháng )

Chỉ tiêu [23]: Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Phần mềm tự động cập nhật vì đây là tổng của chỉ tiêu 24 và 25. Có nghĩa là tổng số người lao động đã phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại kỳ kê khai.

Chỉ tiêu [24]: Cá nhân cư trú: Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã khấu trừ thuế (ở tất cả các loại lao động).

Vào bảng tính thuế TNCN, đếm số lượng lao động đã bị khấu trừ Thuế TNCN. Sau đó, điền thông tin vào chỉ tiêu này.

Ví dụ, trong tháng, công ty đã khấu trừ Thuế TNCN của 05 lao động cư trú của công ty. Thì số liệu ghi ở chỉ tiêu 24 là 05.

Chỉ tiêu [25]: Cá nhân không cư trú: Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã khấu trừ thuế.

Ví dụ trên, doanh nghiệp không có cá nhân không cư trú nên số liệu ghi ở chỉ tiêu này là 0.

Chỉ tiêu [26]: Tổng TNCT trả cho cá nhân: Phần mềm tự động cập nhật. Đây là tổng của các chỉ tiêu 27,28,29.

Quay lại bảng tính thuế TNCN, quan tâm đến cột Thu nhập chịu thuế.

Chỉ tiêu [27]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

Quay trở lại bảng tính Thuế TNCN, cộng phần thu nhập chịu thuế đối với những lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên.

Chỉ tiêu [28]: Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoăc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong kỳ.

Quay trờ lại bảng tính, cộng tổng các khoản thu nhập chịu thuế cho các đối tượng ký hợp đồng dưới 3 tháng trong kỳ.

Chỉ tiêu [29]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [30]: Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Phần mềm tự động cập nhật.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Các bạn chỉ cộng thu nhập chịu thuế của các đối tượng trong tháng đã phát sinh Thuế TNCN phải nộp.

Chỉ tiêu [31]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thuộc diện phải khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần trong kỳ.

Chỉ tiêu [32]: Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ..

Chỉ tiêu [33]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà Doanh nghiệp đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu [34]: Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [35]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là số thuế thu nhập cá nhân mà Doanh nghiệp đã khấu trừ của các cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thuộc diện phải khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần trong kỳ. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Quay lại bảng tính thuế TNCN, xem tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân cư trú là bao nhiêu, sau đó các bạn điền số liệu vào chỉ tiêu này.

Ghi nhớ: Chỉ tiêu này các bạn phải điền vào nhé.

Chỉ tiêu [36]: Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động: Là số thuế thu nhập cá nhân mà Doanh nghiệp đã khấu trừ của các cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trong kỳ. Chỉ tiêu này sẽ được tính tự động dựa trên số liệu ở chỉ tiêu 32 * thuế suất 10%

Chỉ tiêu [37]: Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

Khi khai báo đầy đủ thông tin vào tờ khai, tờ khai Thuế TNCN sẽ có dạng hoàn thiện như thế này:

khai-bao-ho-tro-ke-khai-thue

Bước 6: Ghi, in, kết xuất tờ khai thuế TNCN

  • Nhấn “ Ghi” chỗ nào sai, phần mềm sẽ báo đỏ, lưu ý khi phần mềm hỏi :“thông tin sai có ghi có lại không?” bạn phải ấn vào nút Có để lưu những phần mình đã làm đúng, rồi sửa những chỗ báo đỏ, nếu bạn ấn “ Không” dữ liệu bạn đã nhập sẽ bị xóa hết.

  • Nhấn “In” để in ra giấy nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc để lưu nội bộ.

  • Nhấn “Kết xuất XML” để nộp trực tuyến trên trang https://ketoanleanh.vnwww.nhantokhai.gdt.gov.vn/

>>> Xem thêm: Hướng dẫn mới nhất về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN năm 2016

Trên đây là Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016 được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước GIẢI PHÁP GỠ RỐI KHI DOANH NGHIỆP THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT VỚI HÓA ĐƠN LỚN HƠN 20 TRIỆU ĐỒNG

GIẢI PHÁP GỠ RỐI KHI DOANH NGHIỆP THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT VỚI HÓA ĐƠN LỚN HƠN 20 TRIỆU ĐỒNG

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo