5 quy định mới nhất Kế toán phải biết về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 01/01/1970 15 phút đọc

Việc sử dụng hàng hóa. dịch vụ để cho,biếu, tặng khách hàng hoặc người lao động là việc làm hay gặp tại các doanh nghiệp. Trong khía cạnh công việc Kế toán, để xử lý được, người Kế toán phải nắm chắc những quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng. Kế toán Lê Ánh tổng hợp với các bạn 05 quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ này như sau:

5 quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng

Quy định 1 – Công ty phải xuất hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng như bình thường.

Thông tư quy định: Thông tư 26/2015/TT-BTC

Cụ thể:

  • Tại khoản 7, Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

  • Mục 2.4, Khoản 9, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

 Do vậy, kế toán luôn nhớ khi xuất hàng để cho, biếu, tặng khách hàng thì phải lập Hóa đơn GTGT như bình thường.

Quy định 2 – Hàng hóa cho biếu tặng được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào.

Thông tư quy định: Thông tư 219/2013/TT-BTC

Cụ thể:  Tại khoản 5 điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng phải kê khai Thuế GTGT đầu ra bình thường học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

Quy định 3 – Gía tính thuế GTGT của hàng hóa cho biếu tặng là giá bán của hàng hóa tương đương trên thị trường.

Thông tư quy định: Thông tư 219/2013/TT-BTC

Cụ thể: Khoản 3, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

Do vậy, các bạn kế toán nhớ phải kê khai các hóa đơn của hàng hóa mua về để cho biếu tặng trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào; và kê các hóa đơn của hàng hóa cho biếu tặng trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra nhé.

>>>>>>Xem thêm: Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ kế toán, dịch vụ mua vào 2016

Quy định 4 – Chi phí hàng hóa cho biếu tặng được tính vào chi phí tính thuế khi xác định Thuế TNDN.

Theo đó, quy định về định mức chi phí hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng như sau:

1. Hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng:

Từ 1.1.2015, hàng hóa cho biếu tặng khách hàng sẽ không bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ nữa, tức là bỏ trần định mức đối với chi phí hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng, nhưng cần phải phù hợp với doanh thu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (trước năm 2015, khoản chi phí này bị khống chế mức 15% tổng chi phí được trừ).

2. Hàng hóa cho, biếu tặng người lao động

Chi phí hàng hóa cho biếu tặng người lao động có tính chất chi phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Khoản chi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định Thuế TNDN. Nếu hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên thì phải thanh toán qua chuyển khoản.

Quy định 5 – Hàng hóa cho biếu tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC:

“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5."

Trên đây là 05 quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng mà Kế toán cần phải nhớ. Các bạn nhớ lưu lại nhé.

Các bạn có thể tham gia khóa học kế toán doanh nghiệp, Kế toán Thuế chuyên sâu hoặc Kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh để được các kế toán trưởng giỏi kinh nghiệm hướng dẫn nhiều hơn cách xử lý tình huống ngoài thực tế.

Trên đây là 5 quy định mới nhất Kế toán phải biết về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ theo quy định mới nhất năm 2016.

Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ theo quy định mới nhất năm 2016.

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo