Hướng dẫn chi tiết quy định về lương làm thêm giờ theo quy định mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 21 phút đọc

Do yêu cầu của công việc, người lao động phải làm thêm giờ, khi đó, kế toán phải tính lương làm thêm giờ cho người lao động. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính lương làm thêm giờ theo quy định mới nhất.

I. Tổng quan về tiền lương làm thêm giờ, ngày làm thêm

- Tiền lương làm thêm giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày

- Tiền làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài số giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật

- Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật và không quá 26 ngày

- Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

II. Chứng từ sử dụng:

 • Bảng chấm công làm thêm giờ

 • Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

 • Giấy đề nghị làm thêm ngoài giờ (do người lao động đề nghị), ghi rõ làm việc gì, thời gian làm, lý do, có xác nhận của trưởng bộ phận, của phụ trách nhân sự

Chú ý: Thời gian làm thêm tối đa của 1 lao động không quá 4 giờ/ngày hoặc giờ 200 giờ/năm.

III. Cách hạch toán lương làm thêm giờ:

 • Khi tính lương làm thêm giờ:

Nợ TK 622, 627, 642…

       Có TK 334

 • Khi thanh toán lương làm thêm giờ:

Nợ TK 334:

       Có TK 111,112:

IV. Cách tính lương làm thêm giờ:

1. Làm thêm giờ vào ngày thường

a. Đối với lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x số giờ làm thêm x ít nhất 150%

Trong đó:

cach-tinh-luong-lam-them-gio
 

Ví dụ: Anh Thắng trong tháng 5/2016 làm thêm 30 giờ vào ngày thường. Tiền lương theo hợp đồng lao động của anh Thắng là 3.520.000 đồng nếu làm đủ 22 ngày/tháng và 8h/ngày.

Như vậy, tiền lương giờ của anh Thắng là: 3.520.000/22/8 = 20.000 (đồng/h)

Tổng số tiền anh Thắng nhận được tháng 5/2016 là:

3.520.000 + 30 x 20.000 x 150% = 4.420.000 (đồng)

b. Đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Lương làm thêm giờ sẽ phát sinh nếu ngoài giờ tiêu chuẩn, doanh nghiệp có yêu cầu làm thêm số lượng sản phẩm ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định có trong kế hoạch, cần người lao động làm thêm giờ.

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x số sản phẩm làm thêm x ít nhất 150%

Ví dụ: kế toán tổng hợp

Anh Thắng tháng 5/2016 làm được 500 sản phẩm với đơn giá 20.000/sp. Tháng 5 anh Thắng đi làm đủ 190 giờ bình thương  và 60 giờ làm thêm ngày.

Như vậy:

Đơn giá tiền lương sản phẩm giờ làm = 500 x 20.000 / (190 + 60) = 40.000 (đồng/giờ)

Tiền lương giờ bình thường = 40.000 x 190 = 7.600.000 (đồng)

Tiền lương làm thêm giờ = 40.000 x 60 x 150% = 3.600.000 (đồng)

Tổng tiền lương tháng 5 của anh Thắng = 7.600.000 + 3.600.000 = 11.200.000 (đồng) Học kế toán ở đâu tốt

2. Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần

a. Đối với lao động tính lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x số giờ làm thêm x ít nhất 200%

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định giống như phần trên.

b. Đối với lao động tính lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x số sản phẩm làm thêm x ít nhất 200%

3. Làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết

a. Đối với lao động tính lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x số giờ làm thêm x ít nhất 300%

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định giống như phần trên.

b. Đối với lao động tính lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x số sản phẩm làm thêm x ít nhất 300%

4. Làm thêm giờ ban đêm

 • Quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

 • Giờ làm việc ban đêm từ 22 giờ đến 6h sáng hôm sau

 • Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương so với tiền lương làm công việc đó vào ban ngày

 a. Đối với lao động tính lương theo thời gian: (gọi tắt tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là tiền lương giờ)

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày làm việc bình thường (ban ngày người lao động không làm thêm giờ)

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ x ít nhất 150% + Tiền lương giờ x ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ) x số giờ làm thêm

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày làm việc bình thường (ban ngày người lao động đã làm thêm giờ trước giờ làm ban đêm)

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ x ít nhất 150% + Tiền lương giờ x ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ x 150%) x số giờ làm thêm

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày nghỉ hàng tuần

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ x ít nhất 200% + Tiền lương giờ x ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ x 200%) x số giờ làm thêm

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày nghỉ lễ, Tết

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ x ít nhất 300% + Tiền lương giờ x ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ x 300%) x số giờ làm thêm

b. Đối với lao động tính lương theo sản phẩm (gọi tắt đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường là đơn giá tiền lương sản phẩm)

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày làm việc bình thường (ban ngày người lao động không làm thêm giờ)

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = ( x ít nhất 150% + Đơn giá tiền lương sản phẩm  x ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm) x số giờ làm thêm

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày làm việc bình thường (ban ngày người lao động đã làm thêm giờ)

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm  x ít nhất 150% + Đơn giá tiền lương sản phẩm  x ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm x 150%) x số giờ làm thêm

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày nghỉ hàng tuần

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm x ít nhất 150% + Đơn giá tiền lương sản phẩm  x ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm x 200%) x số giờ làm thêm

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào đêm của ngày nghỉ lễ, Tết

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm x ít nhất 150% + Đơn giá tiền lương sản phẩm  x ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm x 200%) x số giờ làm thêm

>>>>> Bài viết liên quan: Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất

 

Trên đây là Quy định về việc đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 hiện nay

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 hiện nay

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo