Cách định khoản Hàng bán bị trả lại

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 08/06/2016 14 phút đọc

Hàng bán bị trả lại được ghi nhận vào tài khoản 5212. Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, các kế toán tổng hợp cần hạch toán như sau:

1.    Tài khoản sử dụng hạch toán hàng bán bị trả lại.

Tài khoản 5212 – Tài khoản dùng để ghi nhận doanh thu của hàng bị trả lại trong kỳ.

                                                                         5212

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại trong kỳ vào bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc TK 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại 2 bên tiến hành hạch toán hàng bán trả lại như sau:

2.    Cách hạch toán hàng bán bị trả lại.

Bên bán nhận hàng bán bị trả lại thì phải: (1) nhập kho số hàng bị trả lại đó; (2) Thanh toán trả lại người mua số tiền mua của hàng bán bị trả lại.

Bên mua khi trả lại hàng thì phải xuất hóa đơn GTGT cho số hàng bán bị trả lại (trong trường hợp bên mua có khả năng xuất hóa đơn GTGT), hoặc phải bàn giao hóa đơn trả lại bên bán (trong trường hợp không có khả năng xuất hóa đơn GTGT).

Do vậy, sẽ có các bút toán hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

2.1    Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a. Hạch toán nhập kho hàng bán bị trả lại (Ghi nhận giá vốn của số hàng này)

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 156 - Hàng hoá

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

b. Hạch toán số tiền phải trả người mua cho hàng bán bị trả lại:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trả lại người mua

c. Hạch toán các chi phí phát sinh liên quan (nếu có)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)

Có các TK 111, 112, 141, 334,. . .

d. Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

2.2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

Hạch toán giảm hàng hóa trả lại cho người bán:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

Có TK 156  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

Có TK 1331  - Thuế trên hóa đơn Học kế toán ở đâu tốt

Chú ý:  Có một số trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn thì đã được hướng dẫn cụ thể theo thông tư 39/2014/TT-BTC tịa Phụ lục 4 Điểm 2.8 quy định về lập hoá đơn như sau:

- Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

- Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn liên giao cho khách hàng gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

- Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra

Xem thêm bài viết: Quy định về mức lương tối thiểu và mức phạt khi trả lương thấp hơn mức tối thiểu

Trên đây là cách định khoản Hàng bán bị trả lại. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Quy định về thời gian và mức lương thử việc

Quy định về thời gian và mức lương thử việc

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo