Hướng dẫn chi tiết về thủ tục kê khai, nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể,

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 12/07/2024 20 phút đọc

Các hộ kinh cá nhân hàng tháng phải nộp và kê khai thuế như thế nào, cần phải đóng những loại thuế gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc thủ tục kê khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể. 

Bộ tài chính đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể về từng loại thuế và cách nộp, hoàn thiện thuế,phí và lệ phí môn bài, thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt, TNDN như thế nào.

I.   Thời hạn khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể

TH1: Áp dụng về thủ tục kê khai và nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể về thuế môn bài

Đối với loại thuế này hộ kinh doanh cá thể phải đăng ký nộp thuế môn bài ngày tháng đầu năm của năm dương lịch. Với những cơ sở sản xuất kinh doanh mới thì nộp thuế môn bài ngày tron tháng bắt đầu kinh doanh,

TH2: Kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN

Hướng dẫn về thủ tục kê khai và nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể được chia ra các trường hợp:Những hộ ổn định thuế: Những hộ kinh doanh cá thể mới ra kinh doanh hoăc đang kinh doanh thì  hàng tháng phải nhận tờ khai và thực hiện khai doanh thu kinh doanh chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ(đối với hộ đang kinh doanh) hoặc ngày 15 của tháng bắt đầu kinh doanh.

Trường hợp với các hộ mới kinh doanh: thi phải khai và nộp tờ khai chậm nhất vào ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh. Những hộ đang thu thuế ổn định mà hết hạn thì thời gian khai và nộp tờ khai chậm nhất vao ngày 20 cảu tháng cuối kỳ ổn định,

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo kê khai: Thực hiện kê khai hàng tháng và lập tờ khai thuế và nộp tờ khai trong 20 ngày đầu tháng tiếp theo.

thủ tục kê khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể, phải kê khai và nộp thuế với KBNN đơn vị đăng ký nộp thuế

II/ Thủ tục nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể

Với các loại thuế môn bài, thuế GTGT, TTĐB, TNDN thủ tục nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể thực hiện như sau:

TH1:  Thuế Môn Bài: Áp dụng với những hộ cá thể đã kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh ở thời hạn 6 tháng đầu năm thì phải nộp thuế môn bài cả năm. Trường hợp các hộ mới kinh doanh thì  đóng vào 6 tháng cuối năm nộp bằng 50% mức thuế Môn bài cả năm.

Trường hợp các hộ kinh doanh cá thể thực tế kinh doanh nhưng không đăng ký khai nộp thuế, thì mức lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm bắt đầu kinh doanh trong năm và thời điểm kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh nhưng không nộp thuế môn bài.

Hộ kinh doanh nộp thuế đối với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó, Hộ kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi cư trú hoặc nơi được cấp ĐKKD.

Sau khi nộp thuế Môn bài hộ kinh doanh được cơ quan thuế cấp một chứng từ chứng minh đã nộp thuế

TH2: Thủ tục kê khai nộp thuế GTGT, TTĐB và thuế TNDN: Khi nộp thuê thì hộ kinh doanh cá thể nộp thuế bằng mức thuế khoán ổn định

Đơn vị phải nộp thuế bằng thông báo ở cơ quan thuế gửi đến. Thông báo này được chuyển đến hộ kinh doanh hạn chậm nhất là trước 3 ngày trên thời hạn thông báo.

Nếu thông báo được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn chuyển chậm nhất là trước 5 ngày so với ngày ghi trên thông báo, vào ngày chậm nhất của tháng nộp thuế.

Với các hộ cá thể kê khai thuế: Các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mà kê khai  nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế thì hạn nộp chậm nhất không quá 20 của tháng tiếp sau.

Trường hợp mà hộ kinh doanh cá thể, thực hiện nộp thuế theo  hình thưc kê khai tạm nộp thuế TNDN với tờ khai thuế TNDN với số mà cơ quan thuế ấn định, thì thời gian chậm nhất không được quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý, Với hộ kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản thì ngày nộp thuế là ngày ngần hàng hoặc tổ chức tín dụng trích chuyển tiền từ tài khoản  hộ kinh doanh vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước. Nếu hộ kinh doanh cá thể nộp thuế bằng Sec hoặc tiền mặt thì  ngày nộp thuế chính là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế hoặc cơ quan thuế cấp biên lai thuế.

Thủ tục kê khai thuế với hộ kinh doanh cá thể (trừ đối tượng nộp thuế có kê khai) ở địa bàn xa kho bạc hay kinh doanh lưu động, không thường xuyên thì cơ quan thuế sẽ tổ chức thu để nộp vào ngân sách nhà nước.Số tiền đã thu phải được nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là 3 ngày kể từ khi thu được tiền. Đối với miền núi là 6 ngày.

hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế không

Thủ tục kê khai nộp thuế tncn, thuế gtgt, thuế ttđb với hộ kinh doanh 

Với hộ kinh doanh phí mậu dịch, nhập khẩu với hộ kinh doanh phi mậu dịch nhập tiểu nghạch biên giới thì không được áp dụng hình thức báo nộp thuế GTGT khi nhập khẩu. Nộp thuế xong sẽ được KBNN cấp biên lai hoặc chứng từ xác nhận việc nộp thuế hoàn thành do Bộ tài Chính phát hành.

Trường hợp hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài, thuế gtgt theo từng đợt: phải nộp thuế trước khi vận chuyển hàng đi,

Thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN được nộp bằng tiền Việt Nam.

III.  Mức nộp và thủ tục kê khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể học nghiệp vụ kế toán

1. Hóa đơn: Nếu hóa đơn do hộ kinh doanh cá thể mua của chi cục thuế thì sẽ không phải làm hóa đơn thông báo phát hành.

  • Với hộ kinh doanh cá thể, cá nhận kinh doanh kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hoá đơn bán hàng khi bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  • Trường hợp này  hộ kinh doanh các thể phải thực hiện làm báo cáo tài chính , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thế.

2. Trường hợp nộp theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn

  • Trường hợp hộ cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán  sử dụng hóa đơn quyển thì phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  đã mua của cơ quan thuế.

  • Trường hợp sửu dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì khong phải làm báo cáo tình hình sử dụng.

Đói với thuế môn bài thì cá nhận, và hộ kinh doanh cá thể thực hiện nộp và kê khai thuế theo 6 mức.

  1. Trên 1.500.000đ:                                         nộp 1.000.000đ
  2. Trên 1.000.000 đến 1.500.000đ:              nộp 750.000đ
  3. Trên 750.000 đến 1.000.000đ:                  nộp 500.000đ
  4. Trên 500.000 đến 750.000đ:                     nộp 300.000đ
  5. Trên 300.000 đến 500.000đ:                     nộp  100.000đ
  6. Bằng hoặc thấp hơn 300.000đ:                 nộp 50.000đ

Hồ sơ khai thuế môn bài thực hiện theo mẫu 01/MBAI  do BTC ban hành theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Hạn nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh, Nếu chưa hoạt động thì là 30 ngày từ khi đang ký giấy phép kinh doanh.

3. Về thuế GTGT

Thủ tục khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể áp dụng với thuế GTGT thì quy định tại điều 13 TT 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

               Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu  x  Doanh thu

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho khách hàng trúng thưởng

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về thủ tục kê khai, nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp cho bạn đọc dễ dàng hơn trong công việc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Nhằm hỗ trợ học viên đáp ứng được các kiến thức và kỹ năng cần thiết, trung tâm Lê Ánh hiện có mở các lớp đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu cùng với các khóa học chuyên sâu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất

cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo