Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 18 phút đọc

Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn. Chi phí mua hàng không có hóa đơn có được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp? Làm thế nào để cơ quan thuế chấp nhận chi phí mua hàng không có hóa đơn. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn.

I: Các trường hợp được chấp nhận mua hàng không có hóa đơn Giá Trị Gia Tăng.

Để được tính vào chi phí được trừ thì theo Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC những khoản chi của Doanh nghiệp phải có đủ Hóa Đơn - Chứng Từ theo quy định của pháp luật. Và cũng tại điểm 2.4 của Điều 6 Thông tư 78 thì những Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ cho các trường hợp như:

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; học kế toán ở đâu tốt nhất

- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Trên đây đều là những trường hợp không chịu thuế GTGT hoặc không phải kê khai nộp thuế được quy định tại điều 4 và điều 5 của TT 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT mới nhất năm 2014. Và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn thì những đối tượng này sẽ không được cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ. Nên hồ sơ chứng từ để doanh nghiệp lấy vào làm chi phí bao gồm:

      + Hợp đồng kinh tế.
      + Biên bản giao nhận hàng hóa, tài sản…khóa học kế toán
      + Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được
Kèm theo bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.  Trong trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Còn khi hạch toán kế toán các khoản chi phí không có hóa đơn: các bạn căn cứ vào chứng từ thanh toán để xác định giá trị của chi phí, hàng hóa, tài sản... Còn việc lựa chọn tài khoản nào để hạch toán ghi nhận chi phí thì thực hiện theo đúng luật kế toán. Có nghĩa là các bạn mua chi phí, hàng hóa, tài sản đó về sử dụng với mục đích nào thì hạch toán vào tài khoản đó, theo bộ phận sử dụng.

 9c7Hoadon29710-compressed

        Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn

II: Các trường hợp thực tế thường gặp về mua hàng không có hóa đơn GTGT. Và cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng.

1. Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê ngoài lắp đặt không có hóa đơn.

=> Chuyển sang thành chi phí nhân công (tiền lương) bằng cách tạo hợp đồng khoán việc.

2. Chi phí thuê nhà của cá nhân có DT từ 100 triệu trở xuống Theo công văn Số: 2270/TCT-CS

V/v chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê. ngày 18 tháng 06 năm 2014. Thì " cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không được cơ quan thuế  cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

Hồ sơ: Hợp đồng thuê nhà, bảng kê 01/Thu Nhập Doanh Nghiệp, Chứng từ thanh toán, biên bản bàn giao nhà.

Nếu trên hợp đồng thuể hiện là cá nhân chịu thuế thì dù là trên hay dưới 100tr thì DN chỉ cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán

3. Chi phí mua xe ô tô của cá nhân: Làm thủ tục sang tên đổi chủ, nộp lệ phí trước bạ.

Công ty mua xe ô tô đã qua sử dụng của cá nhân không kinh doanh để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thì việc xác định nguyên giá để làm cơ sở trích khấu hao là giá mua thực tế đã được cơ quan chuyên môn về thẩm định giá xác nhận cộng lệ phí trước bạ (khi sang tên cá nhân cho Công ty) cộng các chi phí khác có liên quan tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng. Trong trường hợp này, Chứng từ kế toán  là Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Công ty ; Giá mua xe được xác định là giá mua thực tế đã được cơ quan chuyên môn về thẩm định giá xác nhận cộng với  (+)chứng từ lệ phí trước bạ (khi sang tên/ chuyển quyền sở hữu) cộn với  (+) các chứng từ chi phí khác có liên quan tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng và bảng kê  số 01/TNDN

4. Chi phí quảng cáo trên mạng của một số trang quảng cáo trong và ngòai nước với hình thức thanh tóan bằng thẻ ngân hàng không có hóa đơn GTGT (chỉ thể hiện trên sổ phụ ngân hàng)

Về nguyên tắc, các khoản chi của DN cho hoạt động quảng cáo trên các trang mạng xã hội (ví dụ yahoo, facebook, google,…) cũng như các nhà mạng trong và ngoài nước đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế TNDN nếu có liên quan đến hoạt động SXKD của DN và có đủ chứng từ hoặc hoá đơn hợp pháp.

 Còn đối với các nhà mạng/nhà quảng cáo đăng ký trong nước thì  doanh nghiệp cần có cách chứng từ là: Hợp đồng/chào hàng-chấp nhận hoặc đặt hàng qua email hay phương thức phù hợp với Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin; Hoá đơn GTGT, và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu tổng trị giá hoá đơn từ 20 triệu đồng/lần trở lên).

Đối với các nhà mạng/nhà quảng cáo quốc tế (không đăng ký thuế tại Việt Nam) thường không có Hợp đồng dạng văn bản giấy và Hoá đơn loại giống như của Việt Nam mà thường có các điều khoản giao kết ngay trên trang quảng cáo. Theo đó nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… thì dịch vụ đó được được thực hiện

Do đó, bộ chứng từ cần thiết để Doanh nghiệp  được tính vào chi phí được trừ có thể bao gồm:

Quy chế của doanh nghiệp mình.Về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo phù hợp với pháp Luật của Việt Nam

Bộ phận kinh doanh cần  gửi đ ề xuất bằng văn bản về quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được Lãnh đạo DN phê duyệt.

Cùng báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của DN đã được thực hiện theo như đề xuất trên;

Chứng từ thanh toán:  bao gồm Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của doanh nghiệp chứng minh việc doanh nghiệp thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo;

Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 78/2014 và số 103/2014).

>>> Xem thêm: Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Hiện tại Trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn về các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khách hàng trúng thưởng

Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khách hàng trúng thưởng

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo