Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2087
  • 6,943,579

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán trên excel

  13/09/2016

Bảng cân đối kế toán được lập vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài sản, nguồn vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp tại thời điểm đầu và cuối kỳ. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực hành tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn lập Bảng cân đối kế toán trên excel.

1. Hướng dẫn lập từng chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán được lập dựa vào số dư của các tài khoản Tài sản – Nguồn vốn trong bảng cân đối số phát sinh và các sổ chi tiết. Dưới đây là Bảng tóm tắt căn cứ lập từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

bang-can-doi-ke-toan

CĐKT2

CĐKT3

2. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên Excel

Cột số năm nay: Đặt hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu về từ CĐPS năm, với:

-    Dãy điều kiện: là cột “Tài sản, Doanh Thu, Chi Phí” đối với các mã số thuộc phần Tài sản. Hoặc cột “Nguồn Vốn” đối với các  mã số thuộc phần nguồn vốn. lớp kế toán thực hành

-    Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên Bảng cân đối kế toán.

-    Dãy tính tổng: là cột Dư nợ đối với các mã số thuốc phần tài Sản, cột Dư có đối với các mã số thuộc phần nguồn vốn. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

>>> Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát sinh trên Excel

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để nắm bắt các thông tin chi tiết về các khóa học, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới