Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Qũy

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 13 phút đọc

Kiểm kê tiền mặt là hoạt động cần thiết để kiểm tra tiền mặt tại quỹ. Để kiểm kê quỹ tiền mặt thành công, các bạn hãy làm theo quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt dưới đây của các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh.

Quy trình kiểm kê tiền mặt tại quỹ

Bước 1: Căn cứ nhu cầu kiểm kê quỹ tiền mặt, công ty ban hành Quyết định kiểm kê tiền mặt tại quỹ.

Bước 2: Công ty thành lập Hội đồng kiểm kê tiền mặt. Bao gồm: giám đốc, kế toán trưởng, kế toán vốn bằng tiền, thủ quỹ và các thành viên khác.

Bước 3: Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt

Hội đồng kiểm kê quỹ tiền mặt của công ty sẽ tiến hành đếm số tiền còn tồn thực tế tại quỹ đối chiếu với sổ quỹ tiền mặt của kế toán vốn bằng tiền.

Bước 4: Lập biên bản kiểm kê báo cáo kết quả kiểm kê.

Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Qũy

Sau khi kiểm kê quỹ tiền mặt, hội đồng kiểm kê sẽ có kết quả kiểm kê. Các trường hợp có thể xảy ra như sau:

  • TH 1: Số tiền tồn tại quỹ thực tế khớp đúng với số tiền tồn trên sổ quỹ tiền mặt của kế toán vốn bằng tiền (ĐỦ)
  • TH 2: Số tiền tồn tại quỹ thực tế ít hơn số tiền tồn trên sổ quỹ tiền mặt của kế toán vốn bằng tiền ( CHÊNH LỆCH THIẾU)
  • TH 3: Số tiền tồn tại quỹ thực tế nhiều hơn số tiền tồn trên sổ quỹ tiền mặt của kế toán vốn bằng tiền (CHÊNH LÊCH THỪA)

Kế toán ghi sổ điều chỉnh chênh lệch thừa, thiếu tiền mặt tại quỹ như sau:

- NV1: Nếu phát hiện chênh lệch thiếu tiền mặt và chưa xác định được nguyên nhân:

Dựa vào biên bản kiểm kê kế toán điều chỉnh số liệu trên sổ sách về đúng với số liệu thực tế kiểm kê (điều chỉnh số liệu tiền mặt trên sổ sách giảm xuống bằng số liệu tiền mặt tồn thực tế tại quỹ), kế toán ghi sổ như sau:

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 1111 - Tiền mặt

- NV2: Nếu phát hiện chênh lệch thừa tiền mặt và chưa xác định được nguyên nhân:

Dựa vào biên bản kiểm kê kế toán điều chỉnh số liệu trên sổ sách về đúng với số liệu trên thực tế kiểm kê,(điều chỉnh số liệu tiền mặt trên sổ sách tăng lên bằng số liệu tiền mặt tồn thực tế tại quỹ), kế toán ghi sổ như sau:

Nợ TK 1111 - Tiền mặt học kế toán tổng hợp

Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý

- NV3: Xử lý chênh lệch thừa và thiếu, sau khi xác định được nguyên nhân chênh lệch (chênh lệch thiếu tiền do thủ quỹ mượn tiền mà không thông báo hoặc có 1 phiếu chi bỏ sót mà kế toán quên ghi sổ. Hoặc chênh lệch thừa do thủ quỹ có nhập quỹ mà Kế toán ko ghi sổ…)

Dựa vào những lý do trên, ban giám đốc sẽ đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Kế toán căn cứ vào những quyết định đó để tiến hành hạch toán.

Nếu giám đốc quyết định người lao động phải bồi thường số tiền thiếu, và sẽ trừ vào lương của người lao động:

Nợ 1388 (Phải thu khác) Nên học kế toán ở đâu

Nơ 334 (Phải trả người lao động)

Có 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý

Nếu Hạch toán lại 1 phiếu chi bi bỏ sót hoặc không rõ nguyên nhân thì xử lý vào thu nhập khác:

Nợ 3381: Tài sản thừa chờ xử lý

Có 1111: Tiền mặt

Có 711: Thu nhập khác

Ví dụ: Theo thống kê của Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ, tính đến ngày 26/08/2016 số dư tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp là 602.600.000đ. Cũng trong ngày 26/08/2016 kế toán trưởng yêu cầu kiểm kê quỹ, hội đồng gồm kế toán tiền mặt, thủ quỹ, kế toán trưởng.

Thủ quỹ thực hiện đếm số tiền tồn quỹ, kết quả như sau:

• Mệnh giá 500.000 VNĐ: 900 tờ

• Mệnh giá 200.000 VNĐ: 700 tờ

• Mệnh giá 100.000 VNĐ: 126 tờ

Đối chiếu với sổ kế toán tiền mặt tại quỹ thấy quỹ thiếu 23.100đ. Kế toán tiền mặt chưa tìm ra nguyên nhân chênh lệch.

Căn cứ vào quyết định xử lý: Kế toán đưa vào số phải thu 1381 tài sản thiếu chờ xử lý =>kế toán tiền mặt thực hiện lập phiếu chi.

>>>>Bài viết liên quan: Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Trên đây là Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Qũy. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu

Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo