Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  30/06/2021

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm những gì? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán, Trung tâm kế toán Lê ánh sẽ hướng dẫn cách làm các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế mới nhất theo Thông tư Số 156/2020/TT-BTC.

  28/06/2021

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Đối với các cá nhân sau khi bị khấu trừ thuế TNCN thì sẽ nhận được chứng từ khấu trừ thuế của cơ quan chi trả. Tham khảo ngay bài viết của Kế toán Lê Ánh về quy định chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  24/06/2021

Download Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

  24/03/2021

Những thủ thuật trốn thuế của doanh nghiệp

Tội trốn thuế là hành vi khai báo gian dối trong sản xuất, kinh doanh để không phải đóng thuế hoặc đóng mức thuế thấp hơn nhiều so với mức phải đóng. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp tất cả thủ thuật trốn thuế của doanh nghiệp hay sử dụng

  14/12/2020

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Các khoản thu nhập nào thì được miễn thuế TNDN? Trong bài viết dưới đây ketoanleanh.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN.

  14/12/2020

Xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế

Khi nào doanh thu được tính vào thu nhập chịu thuế? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để rõ hơn về doanh thu tính thu nhập chịu thuế

  11/12/2020

Các khoản thu nhập được miễn thuế GTGT

Trường hợp nào thì được miễn thuế TNCN? Tham khảo ngay bài viết của ketoanleanh.vn về các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN để rõ hơn về vấn đề này nhé

  08/06/2020

Các bước lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm HTKK

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Vậy thời hạn nộp v

  28/02/2020

Cách xác định thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân theo công văn 6043

Thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 151/2014/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/

  28/02/2020

Trình tự các bước quyết toán Thuế trong công ty xây dựng

Trình tự các bước quyết toán Thuế trong công ty xây dựng. Trước khi quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì ? sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán như thế nào? Là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp khi đứng truớc kỳ quyết toán. Mỗi công ty kinh doanh theo hình thức r