Những điểm quan trọng trong Thông tư 202/2014/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 06/03/2024 9 phút đọc

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành  Thông tư 202/2014/TT-BTC  hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau: 

Xem thêm:  Lương ngành kế toán có thực sự hấp dẫn?  

I. Đối tượng chính của thông tư 202/2014/TT-BTC 

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết. 

Thông tư số 202 áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. 

Doanh nghiệp được vận dụng các nguyên tắc hợp nhất của Thông tư này để lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Thời hạn hiệu lực: Thông tư số 202 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.  

II. Những nội dung đổi mới của thông tư 202/2015/TT-BTC 

Những điểm quan trọng trong Thông tư 202/2014/TT-BTC

Những điểm quan trọng trong Thông tư 202/2014/TT-BTC

1. Bổ sung các quy định cụ thể về nguyên tắc lập BCTC hợp nhất:

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua: Bổ sung việc ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con; Ghi nhận thuế hoãn lại từ hợp nhất kinh doanh; Xử lý lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ theo CMKTQT; Đánh giá lại giá trị khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con; Xử lý chênh lệch giữa FV và NBV tài sản thuần của công ty con sau ngày mua; điều chỉnh các khoản chênh lệch do cổ phần hóa…; 

Bổ sung Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn (mới hoàn toàn); 

 Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ) và đầu tư ngược lại công ty mẹ (mới hoàn toàn);

2. Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 

Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung một phương pháp mới); 

3. Xử lý cổ tức ưu đãi:  

Bổ sung một mục riêng để xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi (mới hoàn toàn); 

4. Loại trừ các giao dịch nội bộ:  

Bổ sung một số giao dịch mới, như góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; xử lý cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị định 71/CP; Sửa đổi phương pháp hợp nhất đối với các khoản cho vay trong nội bộ…; 

5. Xử lý các khoản dự phòng:  

Bổ sung Một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp trên BCTCHN; 

6. Tái cấu trúc tập đoàn:  

Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để giải quyết việc tái cấu trúc tập đoàn, gồm 3 nội dung: 

Thoái đầu tư; 

Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ; 

Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung (tập đoàn ngang chuyển thành tập đoàn dọc và ngược lại). 

Đây là vấn đề vô cùng nóng vì theo chủ trương của chính phủ, các tập đoàn phải tái cấu trúc lại, thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính; 

Mời các bạn xem chi tiết thông tư 202/2014/TT-BTC:  Tại đây  

Trên đây là những điểm quan trọng trong thông tư 202/2014/TT-BTC được đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh tổng hợp và biên soạn lại. Mong bài viết này sẽ có ích đối với bạn đọc. 

(Khóa học kế toán thực hành tổng hợp sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách lập BCTC theo thông tư 202/2014/TT-BTC. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành .) 

​Ngoài ra, hiện nay t rung tâm Lê Ánh có đào tạo chuyên sâu các khóa học kế toán và  khóa học xuất nhập khẩu, khóa học hành chính nhân sự vui lòng truy cập các website của trung tâm  để biết thêm thông tin chi tiết.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Từ ngày 01/07/2016, chậm nộp thuế - tính lãi 0,03%/ngày

Từ ngày 01/07/2016, chậm nộp thuế - tính lãi 0,03%/ngày

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo