Từ ngày 01/07/2016, chậm nộp thuế - tính lãi 0,03%/ngày

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 7 phút đọc

Ngày 06/04/2016, Quốc hội đã thông qua Luật 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế. Trong đó, có điều khoản điều chỉnh giảm lãi suất phạt chậm nộp tiền thuế để phù hợp với lãi suất ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ phân tích kỹ thay đổi này cho các bạn nhé! học kế toán thực tế ở đâu

1. Quy định cũ (Điều 5 NĐ 12/2015) về chậm nộp thuế

     Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp. lớp kế toán thực hành

2. Quy định mới (Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế)

•    Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0.03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp.
•    Các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước 01/7/2016 thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định này từ  01/7/2016.

Chậm nộp thuế tính lãi

3. Ví dụ minh họa về chậm nộp thuế

Công ty Nam Hồng có phát sinh tổng số thuế phải nộp trong Quý 1 năm 2016 là 80 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30/04/2016 là hạn nộp tiền thuế Quý 1/2016, công ty không có khả năng thanh toán số tiền thuế trên cho Cơ quan thuế. 
Giả sử đến ngày 1/8/2016, Công ty mới nộp số thuế phải nộp quý 1 năm 2016.
Tổng số ngày Công ty Nam Hồng chậm nộp thuế (Từ 01/05/2016 đến ngày 31/07/2016) là 92 ngày.
Số tiền phạt chậm nộp thuế mà Công ty Nam Hồng phải nộp gồm:
- Số tiền phạt chậm nộp thuế từ 01/05/2016 đến 30/06/2016 là: 80.000.000 x 61 x 0.05% = 2.440.000 (đồng)
- Số tiền phạt chậm nộp thuế từ 01/07/2016 đến 31/7/2016 là: 80.000.000  x 31 x 0.03% = 744.000 (đồng)
=> Tổng số tiền phạt chậm nộp thuế mà Công ty Nam Hồng phải nộp là: 2.440.000 + 744.000 = 3.184.000 (đồng)

>>> Xem thêm: Quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành.

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Danh mục hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Danh mục hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo