Trình tự các bước quyết toán Thuế trong công ty xây dựng

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 26 phút đọc

Trình tự các bước quyết toán Thuế trong công ty xây dựng. Trước khi quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì ? sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán như thế nào? Là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp khi đứng truớc kỳ quyết toán. Mỗi công ty kinh doanh theo hình thức riêng đều có hướng làm quyết toán thuế riêng, về chứng từ, sổ sách đều khác, với công ty xây dựng thì công việc của kế toán viên phải làm là gì?

>>>>>>>> xem thêm: Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo công văn mới nhất

1. Đối với Báo cáo thuế năm 

+ Đối với báo cáo tài chính và các báo cáo năm:

– Photo báo cáo tài chính các năm. học kế toán tại cầu giấy

– Photo quyết toán thuế TNDN các năm.

– Photo quyết toán thuế TNCN các năm.

– Photo giấy phép kinh doanh.

+ Đối với những năm nộp qua mạng thì:

– In toàn bộ ra thành 02 bản: 01 dùng lưu trữ, 01 bản gửi cán bộ thuế sau này.

– Phải in tờ xác nhận đã nộp tờ khai qua mạng thành công của tổng cục thuế.

+ Đối với Báo cáo thuế:

– Copy báo cáo thuế 12 các năm gộp lại 1 file excel: gồm bảng kê đầu ra và đầu vào

– Lọc một bản những hóa đơn > 20.000.000 để sẵn, nếu ghi chú được ngày thanh toán UNC càng tốt học kế toán thực hành tại cầu giấy

– Photo sẵn các ủy nhiệm chi để sẵn đi kèm giải trình theo những hóa đơn > 20.000.000. Không làm trước thì sau này các cán bộ thuế vào cũng yêu cầu làm nên tiên phát chế nhân vẫn tốt hơn.

– Thuế vãng lai ngoại tỉnh thì photo các giấy rút tiền từ ngân sách nhà nước.

– Photo sẵn các giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thuế GTGT, TNDN, Môn bài, Phạt vi phạm hoặc khác… hóa đơn bán lẻ

hang-nhap-khau

2.Đối với Hợp đồng kinh tế 

+ Hợp đồng kinh tế:

– Những hợp đồng kinh tế mà chưa xuất hóa đơn

– Những hợp đồng kinh tế mà đã xuất hóa đơn, nghiệm thu, thanh lý

+ Liệt kê danh sách các công trình:

– Danh sách công trình đang thi công dở dang còn treo TK 154

– Danh sách công trình đã thi công xong và hoàn thành nghiệm thu

– Thời gian từ ngày nào đến ngày nào kết thúc công trình, doanh thu bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu khóa học kế toán tại cầu giấy

+ Cách sắp xếp hợp đồng kinh tế :

– Hợp đồng kinh tế mà chưa xuất hóa đơn

– Nhưng hợp đồng kinh tế mà đã xuất hóa đơn, nghiệm thu, thanh lý

+ Liệt kê danh sách các công trình:

– Danh sách công trình đang thi công dở dang còn treo TK 154

– Danh sách công trình đã thi công xong và hoàn thành nghiệm thu

– Thời gian từ ngày nào đến ngày nào kết thúc công trình, doanh thu bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu… giấy bán đất

+ Cách sắp xếp hợp đồng kinh tế  

– Hợp đồng của năm nào sắp cho năm đó đóng vào bìa còng

– Các văn bản kèm theo hợp đồng: thanh lý, nghiệm thu, xác nhận khối lượng…

– Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự hợp đồng đầu vào đã giao dịch trong năm: Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoặc giao nhận thanh lý hợp đồng, phiếu xuất kho bên bán, nếu tốt thì lập 1 file excel theo dõi ngày mua bán theo hợp đồng, giá trị, ngày ngày hóa đơn, ngày thanh toán = UNC là ngày nào… sau khi kiểm tra đầy đủ thì đóng thành quyển lưu trữ bìa còng cẩn thận.

+  Đối với hợp đồng lao động:

– Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ. duyên

– Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương và các văn bản khác liên quan đến lao động tiền lương.

nguyen-tac-tinh-gia-nhap-kho

3. Thống kê Ủy nhiệm Chi:

– Lập 1 file danh sách theo dõi những hóa đơn > 20.000.000 chi tiết chuyển khoản ngày nào? Cho hóa đơn nào? Nếu thanh toán không theo hóa đơn thì phải gom chung công nợ đối tượng khách hàng đó lại và liệt kê ngày thanh toán.

– Photo tất cả những ủy nhiệm chi này đóng lại thành một cuốn bằng Kẹp Acco nhựa hoặc sắt. phòng hành chính nhân sự

4. Đối với vấn đề sổ sách:

 Kế toán in toàn bộ chi tiết và đầy đủ: sổ cái, nhật ký chung, cân đối phát sinh, kết quả doanh thu tháng, sổ quỹ các loại…

– Đóng quyển và bỏ vào thùng Carton xếp ngăn nắp, gọn gàng cho năm đó, xem ký tá, đóng dấu đã đầy đủ chưa mỗi năm 1 thùng không để lọn xọn.

Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK):

– Sổ nhật ký chung 

– Sổ nhật ký bán hàng

– Sổ nhật ký mua hàng

– Sổ nhật ký chi tiền

– Sổ nhật ký thu tiền thẻ kho

– Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả khách hàng

– Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp

– Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm:

– Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng

– Sổ các tài khoản: 131, 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642. Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết dịnh 48 hoặc TT 200.

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ

– Sổ khấu hao tài sản cố định

– Sổ khấu hao công cụ dụng cụ

– Thẻ kho/sổ chi tiết vật tư

– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho: 152, 156, 155

– Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

– Sổ sách đóng thành từng quyển, có nếu doanh nghiệp lớn, 1 tháng 1 cuốn, nếu doanh nghiệp nhỏ thì 1-2-3 ….12 tháng gom lại thành một quyển.

– Sau khi in sổ sách xong thì phải ký tá, đóng dấu đầy đủ.

– Sổ sách đóng dấu giáp lai sau khi in và ký tá xong (nếu cần thiết còn đa số bây giờ người ta ít đóng góp lại cho sổ sách lắm chỉ dùng cho văn bản giao dịch như hợp đồng hoặc khác mà thôi…)

5. Khai báo thuế & chứng từ thu chi:

– Sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào – đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính bao gồm: b/l là gì

• Tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng

• Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,

• Môn bài

• Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

• Các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra và đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính bao gồm:

– Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Môn bài

– Báo cáo thuế TNDN tạm tính hàng quý

– Các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế, được đóng thành quyển, mỗi tháng một quyển bằng Kẹp Acco courier fee là gì

– Kiểm tra các chứng từ đi kèm: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi… của hóa đơn báo cáo trên bảng kê đã đầy đủ chưa

khung-thoi-gian-khau-hao-tscd-nam-2019

6. Thống kê sẵn một số tài khoản ra excel:
Vấn đề này tùy theo yêu cầu của mỗi đơn vị thuế kiểm tra ko phải đơn vị nào cũng giống đơn vị nào cả, và cũng phụ thuộc cán bộ thuế kiểm tra yêu cầu gì nhưng chuẩn bị trước xuất ra excel trước thì vẫn hơn, còn hơn để sau này vào kiểm rùi bắt thống kê lại cũng đủ mệt mỏi, không còn thời gian giải trình gì nữa quản trị chuỗi cung ứng
- TK 154, TK 334,K 621,TK 622,TK 623, Tk 627, TK 632....
Các bạn hãy chủ động chuẩn bị tài liệu để giải trình sẵn, - Hãy chuẩn bị sẵn để cơ quan thuế hỏi bạn có thể trả lời nhanh chóng nhất có thể ko cần phải ngồi lại để tổng hợp lại của những năm trước nếu chưa làm thì làm ngay bây giờ đi : "Đi trước thiên hạ vui sau thiên hạ" là vậy.
Bài viết trên đây, kế toán Lê Ánh tổng hợp từ các tài liệu chuyên môn trên internet để gửi đến bạn đọc Trình tự quyết toán thuế trong công ty xây dựng. Các bạn hay truy cập website www.ketoanleanh.vn để tham khảo nhiều bài viết hay hơn nữa nhé.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Cách xác định thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân theo công văn 6043

Cách xác định thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân theo công văn 6043

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo