Các bước lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm HTKK

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 23 phút đọc

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Vậy thời hạn nộp và thủ tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như thế nào? Mời các bạn tham khảo cụ thể qua bài viết sau của Kế toán Lê Ánh.

I.Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC đã ghi nhận về việc phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0) học kế toán tổng hợp ở đâu

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế. nhân viên nhân sự

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hóa đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, hủy và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hóa đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

II.Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các tổ chức, doanh nghiệp khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì cần nộp chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau. yêu người bằng tuổi

Với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thì thời hạn nộp như sau:

  • Quý I: nộp chậm nhất là 30/4
  • Quý 2: nộp chậm nhất là 30/7
  • Quý 3: nộp chậm nhất là 30/10
  • Quý IV: nộp chậm nhất là 30/1 của năm sau.

III. Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm hỗ trợ kê khai

Để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK), bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK

Đăng nhập phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

Đăng nhập phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

Trường hợp nếu bạn chưa có phần mềm HTKK thì có thể tải trên mạng về.

Bước 2: Mở giao diện “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”

Nhấn vào mục “Hóa đơn”, chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”. khóa học kế toán tại cầu giấy

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26AC)

Chọn mục “Hóa đơn” để có thể lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tiếp đó bạn chọn “Kỳ báo cáo” theo tháng hay theo quý mà mình muốn rồi nhấn “Đồng ý” là màn hình sẽ hiển thị giao diện “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”. biên bản giao nhận tiền

Giao diện Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26AC)

Bước 3: Nhập số liệu vào các cột

Bạn cần điền thông tin vào bảng để hoàn thành báo cáo. Cụ thể:

- Cột 1: Cột số thứ tự. Nếu bạn muốn thêm dòng có thể nhấn F5 hoặc xóa bỏ thì nhấn F6. địa chỉ học kế toán tại cầu giấy

- Cột mã loại hóa đơn: Chính là mã của loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo.

Hình minh họa thông tin cần điền từ Cột 1 - Cột 9

Hình minh họa thông tin cần điền từ  Cột 1 - Cột 9

- Cột 2: Tên hóa đơn. Phần này thì hệ thống sẽ tự động hóa chứ bạn không cần điền.

- Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn. Bạn nhập theo mục “Mẫu số (from)” trên hóa đơn của doanh nghiệp.

- Cột 4: Ký hiệu hóa đơn. Bạn nhập theo mục “Ký hiệu (Serial No)” trên hóa đơn của doanh nghiệp.

- Cột 5: Tổng số. Phần này máy tính cũng tự động hóa, bạn không cần phải điền.

- Cột 6, 7: Từ số - Đến số của “Số tồn đầu kỳ”. Nếu là lần đầu tiên thì bạn nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, còn từ kỳ thứ 2 trở đi thì hệ thống sẽ tự động chuyển số tồn cuối kỳ trước lên và bạn vẫn có thể chỉnh sửa nếu số liệu có sai sót. biên bản kiểm kê hàng hóa

- Cột 8,9: Từ số - Đến số của “Số mua/ phát hành trong kỳ” được nhập theo dạng số. Trường hợp trong kỳ bạn không đặt in và thông báo phát hành thì mục này bỏ qua, không cần điền.

- Cột 10, 11, 12: Hệ thống sẽ tự động hóa, bạn không cần điền.

Hình minh họa thông tin cần điền từ Cột 10 - Cột 19

Hình minh họa thông tin cần điền từ Cột 10 - Cột 19

- Cột 13: Số lượng đã sử dụng. Bạn nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng. Lưu ý rằng, số lượng này không bao gồm các hóa đơn đã xóa bỏ, mất hay hủy và phải nhỏ hơn Cột 5.

- Cột 14, 16, 18: Hệ thống sẽ tự động hóa, bạn không cần điền.

- Cột 15, 17, 19: Bạn nhập mã số của các hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy và lưu ý không được trùng nhau. Nếu các hóa đơn bị xóa bỏ, mất hủy không liên tiếp thì bạn phải thêm dấu chấm phẩy (;) ngăn cách giữa các số. Còn trường hợp các mã hóa đơn này liên tiếp nhau thì kê khai dướng dạng khoảng (ví dụ: 0000006-0000009) và sử dụng ngăn cách bởi dấu gạch ngang (-).

- Cột 20, 21, 22: Hệ thống sẽ tự động hóa, bạn không cần điền.

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

- Cột 20, 21, 22 hệ thống sẽ tự động điền thông tin

Ngoài ra, bạn cần điền một số mục khác để hoàn thành báo cáo:

- Người lập biểu: Bạn không cần nhập mục này.

- Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

Ngày lập báo cáo: Luôn mặc định là ngày hiện tại. Bạn được phép sửa nếu điền sai nhưng vẫn phải đúng là ngày bạn lập báo cáo.

Bước 4: Lưu báo cáo

Sau khi đã làm xong báo cáo, bạn nhấn nút “Ghi” để lưu lại.

Trường hợp trong bản báo cáo có bất kỳ sai sót nào, hệ thống sẽ tự động báo lại cho bạn ngay lúc đó.

Bước 5. Kết xuất XML

Sau khi đã hoàn tất, bạn nhấn “Kết xuất XML” rồi nộp qua mạng cho cơ quan thuế. thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại

Như vậy là kết thúc các bước là bạn đã hoàn thiện việc lên báo cáo tình hình hình sử dụng hóa đơn điện tử. Bài viết được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên Kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh . Mong bài viết giúp các bạn kế toán làm việc hiệu quả hơn. phí lưu cont bao nhiêu

>>>>Tham khảo thêm: Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các khoản thu nhập được miễn thuế GTGT

Các khoản thu nhập được miễn thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo