Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 2206
  • 6,943,698

Xử lý xuất thừa vật tư so với dự toán

  13/10/2016

Xử lý xuất thừa vật tư so với dự toán

Xuất thừa vật tư so với dự toán là tình huống hay gặp ngoài thực tế. Cách giải quyết trong trường hợp này như thế nào? Các bạn hãy tham khảo hướng dẫn sau của các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành Lê Ánh nhé.

Nguyên tắc: Vật tư xuất thừa so với dự toán, nếu được dùng để sản xuất kinh doanh thì sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cách xử lý 1: Nhập lại số vật tư xuất thừa về Kho

Khi xuất thừa vật tư, nếu phát hiện trước khi vật tư được đưa vào sử dụng thì Kế toán yêu cầu bộ phận sản xuất nhập lại kho số vật tư thừa đó.

Trong trường hợp này, giá vốn của sản phẩm/công trình sẽ phải điều chỉnh giảm, giá vốn được tính theo công thức:

Giá vốn = Tổng phát sinh chi phí sản xuất trong kỳ - tổng giá trị vật tư xuất thuwaf nhập kho. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Chứng từ xuất lại vật tư trong trường hợp này bao gồm: bảng kê vật tư nhập lại Kho; Phiếu nhập kho; Biên bản kiểm kê số lượng.

Hạch toán:

Nhập lại kho vật tư xuất thừa: N152/C621

Điều chỉnh giảm giá thành: N621/C154

                                             N632/C154

Cách xử lý 2: Đưa số NVL xuất thừa này vào sản xuất sản phẩm, công trình , không xuất lại kho số NVL thừa.

Ví dụ: Giá thành sản phẩm, công trình dự toán là 300 triệu.

Trong kỳ, doanh nghiệp xuất thừa NVL 50 triệu.

Làm theo cách này, doanh nghiệp sẽ ghi nhận giá vốn là 350 triệu:

Hạch toán: N632/C154: 350 triệu. khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

Tuy nhiên, Kế toán ghi nhớ 50 triệu vượt định mức này sẽ không được ghi nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Kế toán phải xuất toán khoản này vào chỉ tiêu B4 = 50 triệu trên tờ khai quyết toán Thuế TNDN.

Kết luận: Khi xảy ra tình huống xuất thừa vật tư so với dự toán xây dựng, bạn nên xử lý theo cách 1 để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bài viết xem thêm: Hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới