Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 16
  • 149
  • 4,582,236

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

  12/07/2016

Thành phẩm là những sản phẩm đã hoàn thành sau khi kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán nhập kho thành phẩm trong các phân xưởng.

(xem thêm : Kế toán Lê Ánh )

1.    Mô tả nghiệp vụ nhập kho thành phẩm

a.    Đối với thành phẩm tự sản xuất tại phân xưởng 

-    Xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng sản xuất, cuối kỳ thành phẩm đem nhập kho. Sản phẩm dở dang để tại phân xưởng hoặc mang về nhập kho chờ xử lý. 
-    Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
-    Thủ kho đối chiếu hàng trong kho với phiếu nhập kho, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
-    Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán tổng hợp ghi sổ kế toán kho.

b.  Đối với thành phẩm mang gia công

-    Doanh nghiệp ký hợp đồng gia công.
-    Chuyển nguyên vật liệu cần thiết sang bên gia công hoặc bên gia công tự nhập nguyên vật liệu để gia công.
-    Cuối kỳ, nhận lại thành phẩm. 
•    Nếu doanh nghiệp xuất nguyên vật liệu thì nhập lại toàn bộ phế liệu dở dang.
•    Nếu bên gia công tự chuẩn bị nguyên liệu thì chỉ nhận về thành phẩm.
-    Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
-    Thủ kho đối chiếu hàng trong kho với phiếu nhập kho, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
-    Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán tổng hợp ghi sổ kế toán kho.

2.    Phân biệt cách hạch toán nhập kho thành phẩm trong QĐ 48/2006 và TT 200/2014

-    Hạch toán nhập kho thành phẩm theo QĐ 48, không có các tài khoản chi phí sản xuất

TK 621 – chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,

622 – chi phí nhân công trực tiếp,

623 – chi phí máy thi công và

627 – chi phí sản xuất chung.

Các chi phí được hạch toán thẳng vào các tài khoản cấp 2 của TK 154 – sản xuất sản phẩm dở dang. 
-    Hạch toán nhập kho thành phẩm theo TT 200, hạch toán các khoản mục chi phí vào các tài khoản chi phí sản xuất TK 621, 622, 623 và 627.

3.    Hạch toán nhập kho thành phẩm

a. Hạch toán nhập kho thành phẩm đối với doanh nghiệp thuê gia công, chế biến


b. Hạch toán nhập kho thành phẩm trong doanh nghiệp tự sản xuất, chế biến
 

Ví dụ thực tế: 
Ngày 20/06/2016, Công ty Gia An nhập kho lô bộ ngủ thuê gia công ngoài từ xưởng gia công Minh Hiển. Biết xưởng gia công tự nhập vải về theo tiêu chuẩn của công ty. Các số liệu thủ kho kiểm kê:
-    Bộ ngủ Nam, số lượng 200, đơn giá 400.000đ
-    Bộ ngủ Nữ, số lượng 200, đơn giá 440.000đ
Sau khi nhận hàng công ty làm thủ tục nhập kho số hàng đã mua trên, đồng thời thanh toán ngay tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng.
Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán hạch toán các nghiệp vụ:
Nợ TK 155: (200 x 400.000 + 200 x 440.000) = 168.000.000 đ
  (Nợ TK 155 (Nam): 80.000.000đ
   Nợ TK 155 (Nữ): 88.000.000đ)
       Có TK 154 :  168.000.000 đ
Căn cứ vào ủy nhiệm chi, giấy báo nợ:
Nợ TK 154: 168.000.000 đ
      Có các TK  112 : 168.000.000 đ

 

Nếu có gì thắc mắc hoặc chưa rõ bạn vui lòng để lại comment bên dưới bài viết hoặc nhắn tin cho chúng tôi để Kế toán Lê Ánh tư vấn cho bạn. Hoặc bạn hãy đăng ký tham gia khóa học Kế toán Tổng hợp tại Kế Toán Lê Ánh.
 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 
 

Bài viết xem thêm
Khóa học Kế toán Tổng hợp Thực hành tại trung tâm Kế toán Lê Ánh

Bình luận

Tin tức mới