Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 8
 • 4767
 • 4,460,137

Hướng dẫn chi tiết cách hach toán tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất

  01/08/2016

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế một số tài khoản trong chế độ kế toán theo quyết định 15. Kế toán cần nắm vững những thay đổi này để hạch toán cho chính xác.

Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất.

>>> Xem thêm: Chú ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

1. Tài khoản sử dụng: TK 112

Là tài sản ngắn hạn, phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản tiền gửi của doanh nghiệp vào ngân hàng, kho bạc và các công ty tài chính

tai-khoan-tk112

TK1121- Tiền Việt NamTK 112 có 3 tài khoản cấp 2:

TK1122- Ngoại tệ

TK1123- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

2. Chứng từ liên quan

 • Chứng từ gốc: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi
 • Giấy báo nợ, giấy báo có, sao kê, sổ phụ ngân hàng

 3. Cách hạch toán một số nghiệp vụ

so-do-hach-toan-tien-gui

a. Các nghiệp vụ làm tiền gửi ngân hàng tăng

 • Nộp tiền mặt vào ngân hàng:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 111  " Tiền mặt"

 • Thu hồi các khoản nợ, các khoản đầu tư, vốn góp liên doanh, các khoản ký ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi ngân hàng:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 131, 136, 138, 121, 222, 128, 228, 244

 • Thu tiền bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 511 : Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế GTGT

            Có TK 333(3331): Thuế GTGT đầu ra phải nộp

     + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 511 : Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế GTGT

 • Thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng tiền gửi ngân hàng:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 515,711: Giá chưa có thuế GTGT

            Có TK 333(3331): Thuế GTGT đầu ra phải nộp

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 515,711 : Giá bao gồm cả thuế GTGT

 • Nhận vốn, kinh phí được cấp bằng tiền gửi ngân hàng:

      Nợ TK 112(1121) "Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 411,461

 •  Nhận ký quỹ, ký cược của đơn vị khác, nhận tiền vay ngắn hạn, dài hạn bằng tiền gửi ngân hàng:

      Nợ TK 112 “Tiền gửi ngân hàng ”

           Có TK 338 (3388) “Nếu ký quỹ, ký cược ngắn hạn”

           Có TK 344 “Nhận thế chấp ký quỹ, ký cược dài hạn”

            Có TK 341: Nhận tiền vay ngắn hạn, dài hạn

 •  Nhận được giấy báo có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của DN:

           Nợ TK 112  ”Tiền gửi ngân hàng”

                    Có TK 113

 • Các trường hợp tăng do đánh giá lại tỷ giá hối đoái: tương tự như đối với tiền mặt.

b. Các nghiệp vụ phát sinh làm tiền gửi ngân hàng giảm

 • Chi mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định bằng tiền gửi ngân hàng

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

      Nợ TK 151,152, 153, 211, 213, 241:  (Giá chưa có thuế GTGT)

      Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

           Có TK 112(1121)   " Tiền gửi ngân hàng "

      + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 152, 153, 211, 213, 241:  (Giá bao gồm cả thuế GTGT)

                  Có TK 112(1121)   " Tiền gửi ngân hàng”

 •  Chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh bằng TGNH:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 627, 641, 642, 635, 811

Nợ TK 133"Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ "

            Có TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 627, 641, 642, 635, 811

            Có TK 112(1121)

 •  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:

      Nợ TK 111(1111) “Tiền mặt"

            Có TK 112(1121) "Tiền gửi ngân hàng "

 •  Chi đầu tư, chi góp vốn liên doanh, chi ký cược, ký quỹ ngắn hạn,dài hạn

      Nợ TK 121, 228, 222,  244

                 Có TK 112 ”Tiền gửi ngân hàng”

 • Chi trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng:

  Nợ TK 341, 331,333, 336, 338, 344

        Có TK 112(1121) “Tiền gửi ngân hàng "

 • Trả vốn góp cho các bên bằng tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 411

          Có TK 112  ”Tiền gửi ngân hàng”

 • Thanh toán các khoản làm giảm trừ doanh thu (DN tính thuế theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 521

Nợ TK 333

                        Có TK 112 ”Tiền gửi ngân hàng”

Chú ý: Đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên, theo quy định luật thuế, bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN của đơn vị

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên cung cấp các khóa đào tạo kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Một số tìm kiếm liên quan:

hạch toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ                hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng
hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng misa                         cách hạch toán tiền vay ngân hàng
hạch toán tiền gửi tiết kiệm                                         hạch toán tiền gửi tiết kiệm của doanh nghiệp
hạch toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn                        hạch toán tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước

 

Bình luận

Tin tức mới