Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  07/02/2017

Mức phạt nộp muộn báo cáo tài chính mới nhất năm 2017

Thời điểm đầu năm 2017 kế toán quan tâm nhiều tới quy định nộp và làm giải trình kế toán thuế năm 2016, ngoài vấn đề quy định về hồ sơ và mẫu biểu áp dụng với báo cáo tài chính, kế toán Lê Ánh xin giải đáp thắc mắc cho bạn đọc về quy định nộp thuế mới nhấ

  06/02/2017

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo nghị định 139/2016

Quy định về mức nộp thuế môn bài năm 2017 áp dụng với tổ chức, cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc mức đóng và nộp lệ phí môn bài cho từng đối tượng sản xuất, kinh doanh cụ

  06/02/2017

Hướng dẫn 7 trường hợp được miễn thuế môn bài áp dụng từ tháng 1/1/2017

Theo nghị định số 139/2016 quy định về mức lệ phí môn bài, áp dụng với 7 đối tượng được miễn thuế môn bài áp dụng năm 2017. Trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về quy định và hướng dẫn cụ thể này.

  04/02/2017

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không

Khi đăng ký và nộp thuế GTGT áp dụng theo điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013 TT-BTC ngày 31/12/2013 do Bộ tài chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng cho TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, thông tư 151/2014/TT-BT

  20/01/2017

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cách tính thuế TNDN tạm tính quý và tính TNDN năm 2017 do Bộ tài chính ban hành TT78/2014/TT-BTC và TT96/2015/TT-BTC.

  18/01/2017

Hướng dẫn hạch toán chi phí đồng phục cho nhân viên năm 2017

Thông tư mới nhất do BTC ban hành kể từ 02/08/2014 áp dụng theo thông tư 78/2014/tt-btc và công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 các khoản chi phí tai doanh nghiệp bị khống chế 15% áp dụng với các khoản chi phí trong đó có chi phí đồng phục nhân viên.

  09/12/2016

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí Môn bài năm 2017 theo NĐ 139/2016/NĐ-CP

Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn cách lập tờ khai lệ phí Môn bài năm 2017 theo NĐ 139/2016/NĐ-CP của Chính Phủ như sau:

  09/12/2016

Tải tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 2017

Bạn có thể tải tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ 1/1/2017 trong bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh.

  09/12/2016

Lệ phí môn bài năm 2017

Lệ phí môn bài là 1 loại lệ phí mà doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp hàng năm. Bài viết này, Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn các vấn đề về lệ phí môn bài năm 2017 theo nghị định số 139/2016/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ.

  09/12/2016

MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Mức thuế suất tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Kế toán Lê Ánh trích dẫn quy định về thuế suất tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như sau: