Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/10/2017

Các bước làm kế toán Thuế chi tiết nhất

Như các bạn đã biết, trong mỗi doanh nghiệp thì Kế toán Thuế là một trong những vị trí vô cùng quan trọng. Tuy vậy, đối với các bạn mới đi làm hoặc các bạn đang đảm nhiệm một phần hành kế toán trong doanh nghiệp, các bạn chưa làm kế toán tổng hợp thì hầu

  12/10/2017

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Để được khấu trừ thuế GTGT với các hóa đơn Doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng bằng tài khoản của Doanh nghiệp, Vậy Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế gtgt khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân không? Điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng là gì?

  26/09/2017

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai ( Tất cả các trường hợp)

Khi kế toán viết sai hóa đơn thì có cần phải viết lại hóa đơn, trường hợp nào thì không cần viết lại. Để làm rõ hơn. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với bạn đọc về Cách xử lý hóa đơn GTGT trong nhiều trường hợp khác nhau.

  19/09/2017

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Như đã chia sẻ nhiều về khoản chi phí lương hợp lý, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện lương cho người lao đông, dẫn tới việc tồn số dự Có trên tài khoản 334. Vậy khoản tiền này có được tính là chi phí hợp lý hay không?, Kế toán Lê Ánh xin

  18/09/2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương? Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ quyết toán như thế nào? Việc quyết toán của cá nhân đó được thực hiện ra sao? Hãy cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu qua bài viết “Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ t

  31/08/2017

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại hoặc từ doanh nghiệp tư nhân nên công ty TNHH thì có phải làm quyết toán thuế không? Thời gian nộp

  21/08/2017

Hạch toán chi tiết chi phí lãi vay HỢP LÝ hoặc KHÔNG hợp lý theo TT200 và TT133

Chi phí lãi vay bao gồm phí lãi vay HỢP LÝ hoặc KHÔNG hợp lý. Dù là Chi phí lãi vay HỢP LÝ hoặc KHÔNG hợp lý thì kế toán vẫn phải hạch toán theo đúng quy định và thông tư mà doanh nghiệp mình áp dụng (TT200 và TT133). Hãy cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu qua

  18/08/2017

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất. Nộp chậm tiền thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân thì bị xử phạt như thế nào? Mức phạt nộp chậm tiền thuế là bao nhiêu. Và kế toán phải hạch toán tiền nộp chậm như thế nào. Đây là những câu hỏi được

  17/08/2017

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Trong quá trình nộp thuế, có thể có lúc sẽ phát sinh những vấn đề cần sự trợ giúp kịp thời của cơ quan thuế.

  01/08/2017

Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán

Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN và thực hiện tạm tính thuế TNDN trong quý sẽ được hạch toán như thế nào, cách đối chiếu và so sánh về nghĩa vụ thuế phải nộp vào cuối năm như thế nào hạch toán ra sao. Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn hạch toán thuế TNDN