Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 799
  • 4,582,886

Quy định về tiêu hủy tài liệu kế toán

  26/10/2017

Tài liệu kế toán doanh nghiệp hết thời hạn lưu trữ, không còn giá trị sử dụng phải tiến hành tiêu hủy tài liệu.Vậy quy chế áp dụng với việc tiêu hủy tài liệu như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ kinh nghiệm tiêu hủy tài liệu kế toán tới bạn đọc  tham khảo nhé.

>>>xem thêm: Bù trừ công nợ có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt

Luật kế toán quy định về việc tiêu hủy tài liệu kế toán cụ thể tại Nghị định 174/2016 quy định và hướng dẫn cục thể về tiêu hủy tài liệu kế toán trong doanh nghiệp áp dụng với tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ. Trườn hợp tài liêu đó không có thêm chỉ định nào khác của cơ quan chức năng quy định phải lưu giữ tài liệu sẽ được phép tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán ( giám đốc, quản lý, chủ doanh nghiệp ..) 

Doanh nghiệp tự tiêu hủy tài liệu kế toán tại đơn vị của mình không cần mang tới cơ quan chức năng để tiêu hủy. 

Các hình thức tiêu hủy tài liệu kế toán phổ biến tại doanh nghiệp là: đốt cháy, cắt, xé nhỏ,dùng máy huỷ tài liệu đảm bảo rằng sau khi tiêu hủy thông tin sẽ không thể sử dụng được những tài liệu và thông tin trên tài liệu kế toán đó.

hủy tài liệu kế toán thực hiện như thế nào

Nghị định 174/2016 quy định cụ thể về việc hủy tài liệu kế toán 

2. Quy trình và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán 

Tài liệu kế toán không còn giá trị sử dụng khi thự hiện tiêu hủy tài liêu phải thực hiện lập hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ. Thành phần của hội đồng hủy tài liệu gồm có:  Lãnh đạo đơn vị kế toán, kế toán trưởng, đại diện chính của bộ phận lưu trữ tài liệu và những thành phần khác theo quy định của luật kế toán.
Khi lập quyết định tiêu hủy tài liệu, hội đồng phải tiến hành kiểm tra, đánh giá và kiểm kê  phân loại tài liệu kế toán theo từng nhóm. Sau khi lập “Danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy” và “Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ”.
Lưu ý: “Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ”  phải được lập sau khi tiêu hủy tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội dung:  Những loại tài liệu mà kế toán đã tiêu hủy, thời hạn lưu tài liệu đó trong bao lâu, hình thưc tiêu hủy tài liệu đó là gì , và kết luân đầy đủ kèm theo chữ ký của thành viên tại hội đồng tiêu hủy tài liệu. 

hồ sơ lập thủ tục hủy tài liệu kế toán

 Quy trình hủy tài liệu kế toán thực hiện ngay tại doanh nghiệp 

3. Mẫu hồ sơ quy định thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán 

 Hồ sơ tiêu hủy tài liệu kế toán khi hết thời hạn lưu trữ phải lập hồ sơ hủy tài liệu gồm những chứng từ sau: 

  • Mẫu o1 – Danh mục tài liệu kếtoán hết thời hạn lưu trữ cần tiêu hủy.
  • Mẫu 02 – Bản thuyết minh tài liệu kế toán tiêu hủy.
  • Mẫu 03- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ.
  • Mẫu 04 – Biên bản họp Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ
  • Mẫu 05 – Biên bản bàn giao tài liệu kế toán cần tiêu hủy.
  • Mẫu 06 – Quyết định tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ
  • Mẫu 07 – Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán

Bạn đọc tham khảo thông tin về lưu trữ tài liệu kế toán tham khảo thêm tại: 

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành: 0904 848 855 /Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Bình luận

Tin tức mới