Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 1831
  • 10,975,157

Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  16/11/2016

Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định số lượng, qui cách, chất lượng, vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui cách trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

1. Mẫu biên bản kiểm nghiệm ( vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ) theo Thông tư 133/2016

Mẫu biên bản kiểm nghiệm ( vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ) theo Thông tư 133/2016

Mẫu biên bản kiểm nghiệm

Mẫu số 03 - VT: Biên bản kiểm nghiệm

2. Hướng dẫn cách lập biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá)

Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. học kế toán thực hành

Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:

- Nhập kho với số lượng lớn;

- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;

- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;

Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm Nên học kế toán ở đâu

- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ,, sản phẩm, hàng hoá kiểm nghiệm.

- Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.

- Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại

- Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng

- Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.

 Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.

Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

-  1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/ hoặc người giao hàng.

- 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.

Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hoá đơn, thì lập thêm 1 liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hoá để giải quyết.

3. Tải miễn phí mẫu biên bản kiểm nghiệm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải: Mẫu số 03 - VT

>>>>Bài viết xem thêm: Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Trên đây là Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới