Cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 18 phút đọc

Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 418 như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng dạy tại kế toán Lê Ánh  

Bài viết liên quan:  Hạch toán tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133  

1. Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 418  

Tài khoản 148 theo Thông tư 133

Tài khoản 148 theo Thông tư 133

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.  

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  

Bên nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

Bên có: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế  

Số dư bên có: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có  

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu  

a) Trích lập quỹ thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp , ghi:  

Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  

Có TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  

b) Khi sử dụng quỹ, ghi:  

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  

Có các TK 111,112  

c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Qũy thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:  

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  

Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu  

d) Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh, ghi:  

Nợ TK 211- TSCĐ  

Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)  

Có các TK 111,112 (trường hợp mua sắm TSCĐ)  

Đồng thời, ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi giảm các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:  

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  

Có TK 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu  

e) Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:  

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu  

Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần  

Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu  

Có TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (nếu có)  

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc.  

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về  Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành .  

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán , khóa học kế toán tổng hợp online / offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu , khóa học phân tích báo cáo tài chính ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.     

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online /offline hoặc nhân tư vấn các dịch vụ kế toán thuế trọn gói    của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855 / Mrs Lê Ánh     

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.  

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hạch toán Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

Hạch toán Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo