Cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 10 phút đọc

Tài khoản 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 418 như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng dạy tại kế toán Lê Ánh

>>>>Bài viết liên quan: Hạch toán tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

1. Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 418

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Bên nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Nên học kế toán ở đâu

Bên có: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế

Số dư bên có: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu

a) Trích lập quỹ thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

          Có TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

b) Khi sử dụng quỹ, ghi:

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

         Có các TK 111,112

c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Qũy thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

        Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ

         Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

          Có các TK 111,112 (trường hợp mua sắm TSCĐ)

      Đồng thời, ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi giảm các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

e) Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần

         Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu

          Có TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (nếu có)

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để được tư vấn về các khóa học này.

Bình luận

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê ÁnhAdmin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hạch toán Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

Hạch toán Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

Bài viết tiếp theo

Cách hạch toán Tài khoản 356 theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 356 theo Thông tư 133
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo