CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 05/11/2016 12 phút đọc

Kế toán cần phải hiểu quỹ lương thực hiện là gì và cách xác định quỹ lương thực hiện như thế nào. Kế toán Lê Ánh tổng hợp giúp các bạn các vấn đề này như sau:

1.  Qũy lương thực hiện là gì?

Điểm 2.25, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định "Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)"

Mục đích của việc xác định quỹ lương thực hiện:  Qũy lương thực hiện sẽ là cơ sở cho phép doanh nghiệp quyết định các mức chi phúc lợi cũng như trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Ví dụ: Khoản chi phúc lợi của công ty không được vượt quá 1 tháng tháng lương thực hiện bình quân.

2.  Cách xác định quỹ lương thực hiện

Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, các bạn cần xác định chắc các khoản sau: học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

  • Khoản 1: Tổng số tiền lương đã chi trả cho năm quyết toán.

  • Khoản 2: Tổng số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước.

Các bạn quan sát các ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: 

Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương năm 2015 là 10 tỷ đồng. Trong năm 2015, DN A có trích thêm quỹ lương là 70 tỷ, trong đó, 60 tỷ chi trong năm 2015, 5 tỷ là tiền lương của tháng 13 được chi trong tháng 3/2016. Còn lại 5 tỷ, được chi sau tháng 3 năm 2016. khóa học kế toán thuế

Chúng ta tính quỹ lương thực hiện của doanh nghiệp A trong năm 2015 
= 60 tỷ + 5 tỷ = 65 tỷ
Trong đó: 60 tỷ là tiền lương trả cho năm 2015
                 05 tỷ là tiền lương tháng thứ 13 của năm 2015.
  05 tỷ còn lại được trả sau tháng 3/2016 nên không được tính là tiền lương trả trong năm quyết toán. Do vậy không được tính vào quỹ lương thực hiện trong năm quyết toán.
Ví dụ 2:

Tiền lương năm 2015 mà Doanh nghiệp X phải trả cho người lao động là 1.2 tỷ đồng.

  • Trong năm 2015, doanh nghiệp đã trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động là 900 triệu đồng.
  • Đến thời điểm 31/03/2016 doanh nghiệp A mới chi trả tiền lương, tiền công của năm 2014 là 50 triệu đồng
  • Vậy quỹ tiền lương thực hiện đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 900 + 50 = 950 triệu đồng.

Ví dụ 3:

Tiền lương năm 2015 của Doanh nghiệp A phải trả cho người lao động là 1.2 tỷ đồng.

  • Hết năm 2015, doanh nghiệp A đã trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động là 920 triệu đồng.
  • Đến thời điểm 31/03/2016 doanh nghiệp đã chi trả hết số tiền lương, tiền công của năm 2014 là 100 triệu đồng
  • Vậy quỹ tiền lương thực hiện đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 920 + 100 = 1.020 triệu đồng.

CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

3. Cách xác định tháng lương thực hiện bình quân

Theo Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định về việc tính tháng lương bình quân thực tế như sau:
“Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.”
Như vậy, nếu Doanh nghiệp A năm 2016 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2016 của doanh nghiệp = 12 tỷ đồng : 12 tháng = 1 tỷ đồng.

Việc xác định quỹ lương thực hiện không khó, tuy nhiên đòi hỏi các kế toán viên cần nắm chắc những kinh nghiệm trên. Trong quá trình làm việc, các bạn có thể đặt câu hỏi, nhờ sự trợ giúp của các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh, hoặc có thể tham gia khóa học Kế toán tổng hợp thực hành để các kế toán trưởng hướng dẫn các bạn sâu sắc hơn cách làm kế toán thực tế.

>>>> Xem thêm: Những điều cần biết về chi phí nghỉ mát

Trên đây là cách xác định quỹ lương thực hiện. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Tags:
Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước 03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theoThông tư mới nhất.

03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theoThông tư mới nhất.

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo