Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai ( Tất cả các trường hợp)

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 19 phút đọc

Khi kế toán viết sai hóa đơn thì có cần phải viết lại hóa đơn, trường hợp nào thì không cần viết lại. Để làm rõ hơn. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với bạn đọc về Cách xử lý hóa đơn GTGT trong nhiều trường hợp khác nhau.

Tổng hợp các cách xử lý hóa đơn GTGT 

Thời điểm phát hiệnCách xử lý
HĐ viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

- Gạch chéo các liên

- Xuất hóa đơn mới

HĐ viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách

- Gạch chéo các liên

- Xuất hóa đơn mới

HĐ viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai

- Lập biên bản thu hồi hóa đơn

- Xuất hóa đơn mới thay thế

HĐ viết sai đã giao cho khách nhưng đã kê khai

- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

- Xuất hóa đơn điều chỉnh

Trường hợp 1: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế trên hóa đơn chưa đúng

Cách điều chính hóa đơn mua vào,bán ra viết sai như sau:

Viết đúng lại theo tên đăng ký kinh doanh, hoặc viết tắt theo quy định Thông tư số 39/2014/TT-BTC đồng thời phải xuất trình hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp 2: Gạch xóa, khi chưa ký nhận hoặc đã ký nhận

Cách điều chỉnh đúng kế toán phải làm:

•  Xoá bỏ để xuất lại hoá đơn mới thay thế

•  Lập biên bản thu hồi, xuất hoá đơn điều chỉnh.

Trường hợp 3. Viết thiếu, không ghi rõ, đủ nội dung trên hóa đơn

Cách điều chỉnh:

•  Kế toán lập bảng kê, hợp đồng, dịch vụ kèm theo (Dịch vụ, cung cấp nhiều hàng hoá dịch vụ). có xác nhận chữ ký của cả 2 bên.

Trường hợp 4: Hóa đơn được lập theo hình thức mua hàng qua điện thoại, fax, email

Cách điều chỉnh học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Kế toán ghi lại đầy đủ thông tin, đóng dấu xác nhận bán hàng qua điện thoại phần ký nhận của  người mua.

Trường hợp 05: Trên hóa đơn ghi không đúng thuế suất GTGT

Cách xử lý tình huống này như sau:

Nếu chưa giao cho khách hàng hóa đơn kế toán vẫn giữ đủ 03 liên thì thực hiện gạch chéo các liên, ghi nội dung xóa bỏ.

Nếu đã giao cho khách hàng mà chưa kê khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, xuất lại hóa đơn mơi.

Trường hợp khách hàng đã kê khai thuế thì kế toán lập lại biên bản thu hồi đề xuất hóa đơn thay thế. Đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh, căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh lại doanh số và thuế GTGT.

9c7Hoadon29710-compressed

Trường hợp 06: Xuất trình hóa đơn chưa được làm thông báo phát hành hóa đơn

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng

Trước ngày 12/6/2017, thì quy định về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng đã được quy định tại khoản 4, điều 9 của thông tư 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 05 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành. 

Bắt đầu từ ngày 12/6/2017. Khi có thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 có hiệu lực thì Doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và mẫu hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 2 ngày, trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn 

Cách điều chỉnh: Tra cứu trên trang: https://ketoanleanh.vnwww.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Trường hợp 07: Hóa đơn của cơ sở bỏ trốn, ngừng hoạt động.

Cách điều chỉnh: Kế toán phải chứng minh được đầu vào của hóa đơn đúng như thực tế mua bán hàng hóa, có chứng từ nhập kho, hóa đơn đầy đủ và được hạch toán đầy đủ quy định, bù trừ tính vào chi chi phí xác định thu nhập chiu thuế.

Không kê khai khấu trừ tính vào chi phí doanh nghiệp. Để biết được hóa đơn nào của cơ sở bỏ trốn, ngừng hoạt động bạn có thể tra cứu thông tin trên mạng: https://ketoanleanh.vnwww.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Trường hợp 08: Hóa đơn xuất ra được lập 3 liên không giống nhau

03 tờ hóa đơn phải giống nhau, đặt giấy than viết 01 lần, trường hợp này là gian lận, bạn phải xem lại. Nếu hóa đơn bán ra thì nên hủy và viết lại tờ khác, nếu hóa đơn mua vào làm biên bản hũy và kêu bên bán xuất hóa đơn khác thôi, trường hợp mua vào mà số tiền trên hóa đơn bằng số tiền phải trả thì bên mua không bị phạt đâu, sẽ phạt bên bán kỹ năng đi phỏng vấn xin việc

Cách điều chỉnh:  Kê toán liên hệ với đơn vị bán hàng để thu hồi hóa đơn và lập lai  hóa đơn sai sót.

Trường hợp 09:  Với những hóa đơn lập ra có giá trị lớn  hơn 20 triệu.

Cách điều chỉnh hóa đơn mua vào

Theo quy định mới nhất của Bộ tài chính từ ngày 02/08/2014, với những hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu thì phải tiến hành thanh toán qua ngân hàng mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 10: Xuất nhiều hoá đơn nhỏ hơn 20 triệu đồng của một nhà cung cấp trong cùng một ngày.

Cách điều chỉnh: Với hóa đơn mua vào ngoài một số trường hợp quy định cụ thể thì kế toán phải thanh toán qua ngân hàng.

Trừ một số trường hợp cụ thể theo quy định.

Trường hợp 11: Xử lý với những hóa đơn viết sai, đã kê khai thuế

Cách điều chỉnh:

•  Nếu hóa đơn viết sai thông tin phần thuế suất có thông tin tăng hay giảm thì tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh sau

•  Nếu hóa đơn có dấu hiệu gạch xóa phải lập biên bản thu hồi hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh thay thế. khóa học kế toán tại cầu giấy

Trường hợp 12. Kế toán làm mất hóa đơn đầu vào liên 2

Cách điều chỉnh:

•  Lập biên bản ghi nhận sự việc

•  Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

•  Sao chụp liên 1 của hóa đơn,

•  Nộp phạt về hành vi mất hóa đơn lop hoc ke toan

•  Căn cứ vào photo liên 1 để kê khai khấu trừ thuế

Đây là các trường hợp phổ biến mà kế toán có thể gặp phải khi thực hiện công việc kế toán bán hàng hoặc khi nhận phải các hóa đơn sai sót. Căn cứ vào đó mà kế toán có thể xử lý cho chính xác hợp lý trong từng trường trường hợp. Tránh việc phải viết lại hóa đơn khi không cần thiết

>>>>>>>> Xem thêm: Chi phí lương chưa hợp lý cho khoản lương chưa chi

Các bạn xem thêm các bài viết tại: https://ketoanleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Nhằm hỗ trợ học viên đáp ứng được các kiến thức và kỹ năng cần thiết, trung tâm Lê Ánh hiện có mở các lớp đào tạo khóa học kế toán  khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu cùng với các khóa học chuyên sâu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo