Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương?

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 13 phút đọc

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương? Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ quyết toán như thế nào? Việc quyết toán của cá nhân đó được thực hiện ra sao? Hãy cùng kế toán Lê  Ánh tìm hiểu qua bài viết “Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương”

1. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì những cá nhân sau được ủy quyền quyết toán:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán. địa chỉ học kế toán tại cầu giấy

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. tài liệu tin học văn phòng

Ngoài những trường hợp trên thì cá nhân phải tự khai quyết toán với cơ quan thuế.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

Điều 21, Khoản 3 Điểm a 4.1 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quý, quyết toán thuế.

3. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

– Đối với cá nhân tự quyết toán thuế: địa chỉ học kế toán tại cầu giấy

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

+ Cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

cong-viec-ke-toan-thue

>>>>>>>> Xem thêm: Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

4. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

Thông tư 92/2015/TT-BTC đã thay đổi hết các mẫu biểu quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Vậy những mẫu biểu nào dùng để quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công?

– Đối với tổ chức doanh nghiệp khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

+ 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay thế tờ khai mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần thay thế mẫu 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

+ 05-2/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần thay thế mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ 05-3/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thay thế mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC. khóa học kế toán căn bản

– Cá nhân tự quyết toán thuế dùng các mẫu như sau:

+ 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

+ 02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh. học kế toán thực tế ở đâu hà nội

+ 02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc

Các bạn xem thêm các bài viết về cách báo cáo thuế hay các khóa học kế toán thực hành tại: https://ketoanleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

>>> Có thể bạn quan tâm: Các khóa học xuất nhập khẩu thực tế 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo