Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vợ hoặc chồng của người lao động

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 19 phút đọc

Người lao động có vợ, chồng, con cái, cha mẹ.. thuộc nhóm người phụ thuộc có được tính giảm trừ gia cảnh không. Điều kiện tính giảm trừ gia cảnh trong trường hợp này như thế nào. Kê toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc bài viết chi tiết tại đây. 

>>>Xem thêm: Các bước làm kế toán Thuế chi tiết nhất

Điều kiện giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc 

Điều kiện giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc của người lao động như thế nào đối với người phụ thuộc là con cái, con chung bố mẹ già không còn sức lao động thì tính giảm trừ gia cảnh như thế nào. Căn cứ vào đâu để tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

*** Quy định về người phụ thuộc tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ban hành ngày 15/8/2013 hướng dẫn nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau: 

“c.1)  Quy định về giảm trừ gia cảnh với bản thân người nộp thuế áp dụng:

 Người lao động trong đối tượng nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương và tiền công tại một thời điểm ( được tính đủ theo tháng) thì người nộp thuế đó có thể  được lựa chọn  tính giảm trừ gia cảnh vào bản thân ở  một nơi.

c.2.4)  Quy định với người phụ thuộc sẽ chỉ được tính giảm trừ một lần, trường hợp người nộp thuế được tính vào mỗi người phụ thuộc sẽ chỉ tính được vào một lần giảm trừ của một người nộp thuế đó tại  năm tính thuế”

–  Quy định thêm về người phụ thuộc khi nộp thuế TNCN  tại điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu rõ: khóa học kế toán

“đ)  Trường hợp cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4,điểm d, khoản 1 phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1)  Nếu người phụ thuộc trong độ tuổi lao động phải đáp ứng những điều kiện sau: 

-  Người lao động bị khuyết tât và không có khả năng lao động 

- Người lao động không có thu nhập hoặc mức thu nhập bình quân hàng tháng trong năm từ những nguồn thu khác không được vượt quá  1.000.000 đồng.”

= > Như vậy: Quy định về người phụ thuộc lao động được tính như sau: 

+ Người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong trường hợp người này đã đăng ký và được cấp mã số thuế.

+  Nếu người nộp thuế chưa được tính giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc trong năm tính thuế thì người được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào tháng phát sinh nghĩa vụ với người nộp thuế để thực hiện biện pháp quyết toán thuế khi có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Trong trường hợp người phụ thuộc nằm ở đối tượng khác trong hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1. Thi  thời hạn đăng ký và nhận giảm trừ  gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Nếu quá thời hạn trên, người lao động không được tính vào phần giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Quy định cụ thể về người phụ thuộc với mỗi người phụ thuộc sẽ được giảm trừ duy nhất một lần vào người nộp thuế trong năm tính thuế.  Nếu một người lao động có nhiều người phụ thuộc thì những người phụ thuộc này phải thỏa thuận để tính đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

quy định về người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017

 Cách tính giảm trừ gia cảnh cho người  phụ thuộc năm 2017

Ví dụ cụ thể: Người phụ thuộc khi tính với người lao động để bạn đọc hiểu hơn như sau:  Ông Nguyễn Văn Sỹ có vợ sinh con vào tháng 7/2016, ngay sau đó ông Sỹ đã thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh để cấp MST cho con đẻ của mình vào ngày 05/11/2016 thì khi quyết toán như vậy. Trường họp này ông  Nguyễn Văn Sỹ sẽ được tính cho người phụ thuộc từ tháng 7/2016

–  Ví dụ: Công ty đã cấp MST người phụ thuộc vào 05/01/2017 => Như vậy ông Nguyễn Văn Sỹ sẽ không được tính giảm trừ vì đã quá thời hạn tính.

Ví dụ:  Vợ và chồng có 2 con chung chưa vào độ tuổi lao động thì 2 người con này mỗi người được tính làm người phụ thuộc vào thu nhập của một người vợ hoạc chồng. Không thể cả 2 vợ chồng cùng tính người phụ thuôc cho  2 người con  hoặc chỉ tính vào người phụ thuộc cho người vợ, hoặc chồng được. 

–    Quy định về mức giảm trừ gia cảnh:  Những khoản  giảm trừ gia cảnh là số tiền được tính giảm trừ khi tính thuế với những khoản thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Để bạn đọc hiêu rõ hơn về cách tính giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc kế toán Lê Ánh có ví dụ cụ thể như sau: 

1.  Người lao động có thu nhập: 10 triệu đồng/ tháng; 120 triệu đồng/ năm;

2.  Người phụ thuộc thu nhập : 3,6 triệu đồng/ tháng/mỗi người phụ thuộc.

3.  Người nộp thuế được xác định có thêm nhiều nguồn thu từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) thì trường hợp này người nộp thuế sẽ được tính phương án giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

4.  Trường hợp trong năm tính thuế mà cá nhận chưa được tính giảm trừ hoặc trường hợp tính giảm trừ cho người lao động nhưng chưa đủ được 12 tháng sẽ được thực hiện quyết toán thuế.

5.  Trường hợp người nộp thuế, được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đăng ký và được cấp  mã số thuế.  Với người nộp thuế chưa  được cấp MST  thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc. Quy định là mỗi người phụ thuộc sẽ chỉ được itnhs giảm trừ một lần vào nguời nộp thuế trong năm tính thuế (  Trường hợp vợ chồng có con chung là người phụ thuộc sẽ được chọn 1 trong 2 người được hưởng giảm trừ gia  cảnh  người phụ thuộc)

6.  Quy định cụ thẻ về người phụ thuộc tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định: “ thì cơ quan chi trả thu nhập và thực hiện đăng ký cơ quan thuế cho đối tượng là cá nhân chi trả  thu nhập thực hiện đăng ký có thu  nhập thêm từ tiền lương, tiền công  thực hiện đăng lý thuế cho người phụ thuôc vào cá nhân chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”.

7.Nếu người nộp thuế đăng ký kết hợp đồng lao động có thời hạn trên  ba tháng ở hai nơi thì được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của người lao động đó tại cơ quan khác.  

tính thuế với người phụ thuộc mới nhất

Người lao động khi tính thuế TNCN hạch toán như thế nào 

+ Ví dụ: Ông Vũ Văn Hòa trong  năm 2017 có thu nhập 2 nơi được xác định là Công ty Minh Hòa  = 9 triệu/ tháng, Tại công ty TNHH Vân Nam  là  6 triệu / tháng, Ông Vũ Văn Hòa có 02 con nhỏ  và đã đăng ký làm thủ thục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là  3.6triệu / người x 02= 7.2 triệu / tháng 

Như vậy trường hợp của ông Vũ Văn Hòa khi làm quyết toán thuế TNCN sẽ tính như thế nào, trường hợp này ông Vũ Văn Hòa có phải nộp thuế  TNCN không?

Tính cụ thể như sau: học kế toán ở đâu tốt nhất

- Tại công ty Minh Hòa ông Hòa lựa chọn giảm trừ bản thân là 9 triệu đồng/ tháng => Thu nhập chịu thuế = 9 triệu/ tháng – 9 triệu giảm trừ bản thân = 0 (Như vậy ông Hòa sẽ không được giảm trừ người phụ thuộc cho 2 con nhỏ tại công ty Minh Hòa )

- Tại công TyVân Nam  ông Hòa  lựa chọn giảm trừ người phụ thuộc 02 con nhỏ = 7 triệu/ tháng – 7.2 triệu/ tháng (02  người phụ thuộc x 3.6triệu/ người)

= > Vậy tại cả 2 công ty đang làm việc ông Hòa vẫn không phát sinh thêm về thuế  TNCN

Bạn đọc cần tham khảo chi tiết về điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại : Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/05/2017 giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân Hà Nội.

>>>>Bạn đọc tham khảo bài viết nghiệp vụ tại đây: Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất

Trên đây là thông tin giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vợ hoặc chồng của người lao động được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn về các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo