Thuế nhà thầu và những vẫn đề liên quan đến thủ tục kê khai thuế nhà thầu và nhà thầu phụ thu nước ngoài

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 14 phút đọc

Thuế nhà thầu áp vào đối tượng là doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp  hàng hóa dịch vụ nước ngoài có phát sinh doanh thu thu tại Việt Nam, đơn vị phát sinh doanh thu tại địa phương khác. Kế toán Lê Ánh xin gửi đên bạn đọc những vấn đề liên quan tại đây nhé.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Dựa vào những văn bản pháp lý tham khảo tại công văn số 756/TCT-CS ban hành ngày 11/03/2014

- Nguồn thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành  ngày 06/11/2013.

- Tham khảo thêm thông tin tại TT số 103/2014/TT-BTC  ban hành ngày 06/08/2014 có hiệu lực từ 01/10/2014 kpi đánh giá hiệu quả công việc

Quy định cụ thể về mức thu, thủ tục kê khai và những vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu áp vào 2 nhóm đối tượng chính gồm: 

  • Thứ nhất: Đơn vị kinh doanh, xây dựng tại Việt Nam có hoạt động cung cấp dịch vụ và kinh doanh ở địa phương khác phát sinh doanh thu sẽ phải kê khai và nộp thuế nhà thầu được gọi là thuế vãng lai hoăc thuế nhà thầu ngọai tỉnh 
  • Thứ hai:  Đơn vị, cá nhân và tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có phat sinh doanh thu tại Việt Nam sẽ bị tính thuế (gọi là thầu nước ngoài).

Thuế nhà thầu áp dụng ở 2 mức sắc thuế gồm: Thuế GTGT và thuế TNDN.

hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu

Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài kê khai thuế nhà thầu như thế nào

Mục đích truy thu thuế nhà thầu tại Việt Nam

Dùng để nộp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Thuế nhà thấu gồm 2 sắc thuế chính là thuế GTGT và thuê TNDN không tính chung với những loại thuế khác như: thuế nhập khẩu, Tiêu thụ đặc biệt, môn bài…áp dụng vơi nhà đầu tư nước ngoài sẽ tự khai nộp không tính chung với thuế nhà thầu.

Đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế thì những nhà thầu này phải có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ áp dụng với doanh thu phát sinh kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

- Quy định cụ thể về số thuế GTGT bên Việt Nam đã nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tính theo tỷ lệ (%) không được tính bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ thu

- Theo quy định này thì nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ thu sẽ không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.” kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 Thủ tục khê khai thuế nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ tương ứng với tỉ lệ  % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác quy định cụ thể tại Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013. khóa học kế toán thuế

Trình tự khai thuế nhà thầu như sau

+ Nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ thu phải trực tiếp tính nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ sau đó thực hiện nộp thuê TNDN bằng tỉ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuế  ở cơ  quan quản lý thuế trực tiếp bên Việt Nam. học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

Trường hợp hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuê tại nơi diễn thực hiện đàu tư xây dựng tại đó.

+ Từ 20 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng làm việc với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ thu nước ngoài thì doanh nghiệp thưc hiện ký kết hợp đồng thì nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế địa phương đăng ký nộp thuế về việc nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thue tính thuế.

Trường hợp cơ quan thuế mà cấp được giấu chứng nhận đươc đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài thì  Nhà thầu phụ nước ngoài phải có trách nhiệm gửi 01 (một) bản chụp hồ sơ gồm có giấy chứng nhận đăng ký của nhà thầu nước ngoài, giấy chứng nhận nhà thầu phụ thu với nhà thầu nươc ngoài. Nếu phát sinh thêm việc thanh toán thêm cho nhà thầu nước ngoài ở thời điểm bên nhà thầu Việt Nam không nhận được  bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định ở Điều 20 TT 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013.

hồ sơ nộp thuế nhà thầu

Khai thuế nhà thầu với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài 

Quy trình thực hiện và nộp hồ sơ thuế nhà thầu

Khi nộp thuế nhà thầu doanh nghiệp và tổ chưc cá nhận tiến hành nộp theo các hình thức sau:

+Tới nộp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Nộp hồ sơ qua chuyển phát

+ Nộp hồ sơ bằng hồ sơ điện tử qua công thông tin điện tử của CQT.

- Hồ sơ nộp thuế điện tử thực hiện như sau:

Nộp tờ khai thuế theo Mẫu số 03/NTNN thực hiện trên phần mềm HTKK 3.4.6

Bản chụp đầy đủ và chi tiết những hợp đồng về thuế nhà thầu có xác nhận đầy đủ của người nộp thuế áp dụng với lần đầu tiên khai thuế nhà thầu của hợp đồng nhà thầu. 

Chi tiết bản chụp giấy đăng ký kinh doanh, trường hợp khác có thể thay thế bằng giấy đăng ký hành nghề có xác nhận bằng văn bản của người nộp thuế. 

- Số lượng hồ sơ dùng để kê khai nộp thuế nhà thầu: 01 bộ gửi lên cơ quan thuế. 

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh Lê Ánh chúc bạn thành công !

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo mẫu B01 | Kế toán lê ánh

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo mẫu B01 | Kế toán lê ánh

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo