Xử lý trường hợp thuế GTGT đầu vào lệch với sổ sách kế toán

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 12 phút đọc

Thuế giá trị gia tăng đầu vào là vấn đề đau đầu của nhiều kế toán và doanh nghiệp. Nếu gặp phải trường hợp cần hạch toán nghiệp vụ như vậy bạn nên xử lý như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế môn bài qua mạng trực tiếp

I. Hạch toán trường hợp thuế GTGT đầu vào lệch với số sách 

- Trường hợp doanh nghiệp khi kê khai và quyết toán thuế dẫn tới việc lệch tờ khai thuế hóa đơn và những sổ sách được ghi nhận  thiếu  giá trị kê khai, mà trong sổ sách lại ghi nhận đủ. Trường hợp này doanh nghiệp cần xử lý như thế nào, hướng giải quyết cụ thể cần phải lưu ý điều gì.  

*Ví dụ cụ thể về tính huống sử dụng hóa đơn đầu vào không khớp với sổ sách

Trong tờ khai thuế GTGT quý 4.2016 thể hiện giá trị mua vào ( cộtchỉ tiêu 23) và thuế gtgt đc khấu trừ ( chỉ tiêu 24, 25)  kế toán phát hiện khi kê khai bằng tay bị thiếu số tiền của 01 hóa đơn đầu vào. mà thời điêm doanh nghiệp phát hiện thấy sai sót tại quý 2/2017. học thực hành kế toán ở đâu

Số liệu thống kê trong phần mềm có đầy đủ hóa đơn và ghi nhận các chi phí NVL, HH, TS, CCDC… đầu vào.

hóa đơn đầu vào không đúng với số sách kế toán

Hóa đơn không khớp với chứng từ làm thế nào 

Khi gặp trường hợp thuế của hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào không khớp với số sách thì có nhiều phương án xử lý tuy nhiên bạn cần phải xác định theo những trường hợp sau: kế toán vật liệu xây dựng

Sai xót đó có phải thuộc tính trọng yếu hay không 

– Trường hợp hóa đơn kê khai có giá trị 5-10 triệu có thể bỏ qua được, trong đầu năm kế toán hạch toán: Nợ TK 642, TK 4211/  Có TK 1331 => Trị giá thuế  GTGT trên Sổ Cái, hạch toán TK 1331 giảm sẽ được khớp với sổ khai. 

Tuy nhiên trong trường hợp hóa đơn có giá trị lớn và tính chất trọng yếu thì kế toán sẽ xử lý trong trường hợp như sau:

trong trường hợp kế toán khấu trừ thuế bị sai xót và khấu trừ bổ sung trước khi bị cơ quan thuế quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp nộp thuế.  học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Hiện nay bộ tài chính đã bãi bỏ quy đinh tại: Điểu c.8 của TT 06/2012/TT-BTC quy định hướng dẫn về luật thuế GTGT và giá thuế GTGT phát sinh ở tháng nào sẽ được kê khai và khấu trừ tính số thuế phải nộp trong tháng và không được phân biệt hàng đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ quy định bổ sung tối đa là 6 tháng từ khia phát sinh mua hóa đơn và chứng từ còn sót.

Dựa theo quy định tính từ ngày 1/1/ 2014 chứng từ hóa đơn đầu vào sẽ không được giới hạn kê khai tính theo quy định từ ngày 1/1/2014, áp dụng với chứng từ hóa đơn đầu vào không giới hạn kê khai nếu doanh nghiệp phát hiện có sai sót khi kê khai sẽ được phép kê khai bổ sung bất kỳ, trước thời điểm mà cơ quan thuế đưa ra quyết định bai bỏ hoặc cấm vận không nhiều hơn 06 tháng thì ko được kê khai trên TT06/2012/TT-BTC quy định bổ sung TT129/2008/TT-BTC về thuế GTGT

Như vậy trong  Quý 4/2016 mà doanh nghiệp kê khai sót hóa đơn đầu vào sẽ được kê bổ sung hóa đơn vào trong quý 2/2017 và phụ lục theo quy định tại Quý 1: Phụ lục 01-2/GTGT: Quy định thông tin cụ thể tại bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ, sau khi bỏ thông tin tại phụ lục có trên phần mềm HTKK nhưng vẫn lập trên Excel để phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát và giải trình thuế sau này. khóa học xây dựng thương hiệu tuyển dụng

thuế giá trị gia tăng đầu vào không khớp với sổ sách

Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào không khớp với sổ sách kế toán 

+ Trong những tờ khai thuế GTGT tính theo Quý 2/2017 (Mẫu số 01/GTGT)

Quy định về giá trì tính thuế của hàng hóa, dịch vụ theo chỉ tiêu vào hàng hóa theo tính mùa vụ của hóa đơn bỏ sót. 

Quy định về tổng tiền thuế GTGT khi được khấu trừ theo chỉ tiêu số [24],[25] và số tiền thuế  GTGT của những hóa đơn bỏ sót. 

Với trường hợp xử lý như vậy thì sổ sách sẽ tạm thời bị lệch từ  4/2016 số tiền VAT Sổ Cái, CĐPS TK 1331 sẽ lớn hơn giá trị tiền hàng được khấu trừ ở tờ khai quý  2/2017 doanh nghiệp kê khai lúc này sổ sách sẽ khớp với tờ khai sau này.  học kế toán tổng hợp

+ Kế toán không cần hạch toán gì thêm trên sổ sách 

+ Thực hiện kê khai hóa đơn bỏ sót với hóa đơn đầu vào bị lệch. 

Như vậy hóa đơn thuế GTGT đầu vào bị không đúng với sổ sách, doanh nghiệp cần rà soát và điều chỉnh trước khi cơ quan thuế phát hiện. Nếu là sai sót không trọng yếu có thể bỏ qua. Trường hợp là sai sót trọng yếu thì kế toán cần sửa theo hướng dẫn đã nêu trên.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

>>> Có thể bạn quan tâm: Các khóa học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định

Các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo