Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 13 phút đọc

Hàng xuất khẩu phải mở tờ khai hải quan theo quy định, tuy nhiên một số trường hợp áp dụng các loại hàng xuất không phải mở tờ khai, cụ thể là những trường hợp nào.Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng trực tuyến

I. Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan 

Nhiều trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng không cần mở tờ khai, tiết kiệm rất nhiều chi phí do là xuất khẩu hàng tại chỗ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hàng hóa, xuất hàng tại kho ngoại quan 

Với trường hợp này thì thuế suất tại chỗ áp dung với thuế GTGT đầu ra là bao nhiêu %. 

II. Quy định về thuế GTGT đầu ra với hàng xuất khẩu không cần mở tờ khai hải quan 

Dựa vào thông tư số 219/ 2013/ TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 quy định về hướng dẫn thi hành luật thế GTGT. ke toan cong ty xay dung

Dựa vào điều 16: Quy định về khấu trừ và hoàn thuế đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu hướng dẫn một số trường hợp sau không cần mở tờ khai hải quan: 

– Trường hợp đơn vị và cơ sở sản xuất kinh doanh dich vụ, phần mềm với phương tiện điện tử sẽ không cần mở tờ khai hải quan. Trường hợp này, đơn vị kinh doanh chỉ cần thực hiện đầy đủ nhưng quy chế về thủ tục xác nhận là bên mua hàng nhận được dịch vụ. phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử áp dụng đúng theo quy định của luật thương mại điện tư tại Viêt Nam.

– Các hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình tại nước ngoài hoặc ở các khu vực phi thuế quan. học kế toán thực tế ở đâu hà nội

– Trong trường hợp mà cơ sở kinh doanh cung cấp thêm thiết bị cân thiết phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh như: điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa, lương thực, hàng hóa tiêu dùng thường xuyên, dung cụ bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

= > Trường hợp doanh nghiệp sẩn xuất cung ứng được những sản phẩm nêu trên thì áp dụng  mức thuế suất là 0% và không cần lập tờ khai hải quan.

Điều kiện và thủ tục để áp dụng thuế suất GTGT 0% và không cần mở tờ khai hải quan:

– Hợp đồng, thanh lý hợp đồng

– Đơn hàng, phiếu xuất kho

– Giấy phép kinh doanh của Bên Mua (Trường hợp mà bên mua nằm ở khu chế xuất hoặc khu công nghiệp sẽ cần có giấy phép đăng kí kinh doanh lần đầu và lần cuối tức xin bản lúc bắt đầu được chứng nhận là đủ điều kiện doanh nghiệp trong khu chế xuất. khóa học trưởng phòng nhân sự

– Quy định và thể hiện cả giấy báo  Có mà ngân hàng đã thu tiền Công Nợ của khách hàng

– Hóa đơn bán ra thương mại hoặc VAT thuế suất 0%

Nếu đáp ứng đầy đủ hồ sơ quy định trên thì sẽ không cần lập tờ khai hải quan và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Khi khai thuế sẽ áp dụng kê khai đầu ra ở mục (29): Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

hàng xuất khẩu không cần mở tờ khai

Quy định cụ thể về hóa đơn bán hàng

Quy định về căn cứ pháp lý dựa vào TT119/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014)  quy định cụ thể tại khoản1, Điều 5 về bổ sung và sửa đổi nội dung của khoản 2, điều 3 TT39/2014/TT-BTC học kế toán thực hành

Theo quy định trên thì bắt đầu từ ngày 01/09/2014 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và dich vụ tới công ty nước ngoài có sử dụng hóa đơn thương mại sễ không phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng.

– Trong những trường hợp mà công ty tồn hóa đơn xuất khẩu hàng mà không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn nữa thì sẽ được tiếp tục sử dụng theo quy định tại thủ tục hủy hóa đơn ở điều 29 của TT39/2014/TT-BTC 

– Trường hợp mà hóa đơn thương mại của đơn vị tự thiết kế theo quy đinh thương mại quốc tế sẽ không cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn hay báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới  cơ quan quản lý thuế trực tiếp sở tại. 

– Trong trường hợp mà doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý phải kê khai hóa đơn thương mại thực hiện trên bảng kê hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

Ví dụ: Công ty may Hoàng Ánh kê khai thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ có hoạt động bán hàng xuất khẩu trong nước và nước ngoài. Như vậy doanh nghiệp Hoàng Ánh sẽ tính hóa đơn GTGT với cơ sở bán hàng trong nước không cần phải lập hóa đơn GTGT với hàng hóa xuất khẩu nước ngoài. 

Công văn tham khảo chi tiết tại công văn số 11561/CT-TTHT ban hành năm 2014 quy định về việc sử dụng hóa đơn thương mại với hoạt động sản xuất dịch vụ xuất khẩu tính theo quy định do chi cục thuế TPHCM hướng dẫn.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

>>> Có thể bạn quan tâm: Các khóa học xuất nhập khẩu thực tế chuyên sâu

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Xử lý trường hợp thuế GTGT đầu vào lệch với sổ sách kế toán

Xử lý trường hợp thuế GTGT đầu vào lệch với sổ sách kế toán

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo