Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 13 phút đọc

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT hay không. Trường hợp này khi kê khai đầu vào thuế GTGT có được khấu trừ thuế không. học kế toán online

Tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

>>>>Xem thêm: Các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định

I. Hướng dẫn chi tiết về kê khai thuế GTGT cho đối tượng doanh nghiệp không chịu thuế 

Dựa theo quy định tại TT 219/2013/TT-BTC  quy chế do Bộ Tài chính hướng dẫn và ban hành  chi tiết vào ngày 31/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn kê khai bổ sung chi tiết một số điều luật của luật thuế GTGT thuộc diện quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hướng dẫn và quy định chi tiết theo TT số156/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, sửa đổi và  bổ sung thêm các điều luật hiện tại đã có trong luật thuế theo thông tư quản lý của nghị định 83/2013/NĐ-CP ban hành ngày /07/2013  theo quyết định chính phủ. 

Ngoài ra, theo các quyết định có ban hành của TT119/2014/TT-BTC ban hành ngày 5/08/2014 sửa đổi và bổ sung thêm các điều thay thế của thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013,quy đinh chi tiết về TT 111/2013/TT-BTC ban hành 15/8/2013,và một số thông tư hướng dẫn 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Quy định chi tiết theo TT85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 1/3/2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 8/6/2014  quy định về cải cách và hướng xử lý đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

II. Các trường hợp thực hiện kê khai thuế 

Các trường hợp thường gặp khi kê khai thuế GTGT với đối tượng hàng hóa không chịu thuế

Trường hợp 01: Áp dụng  với hàng hóa không chịu thuế GTGT

Trường hợp hạch toán thuế đầu vào  với các loại chứng từ doanh nghiệp cần lưu ý các thông tin sau: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào áp dụng theo thông tư kế toán đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào áp dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ban hành ngày 31/12/2013 

- Như vậy doanh nghiệp không phải kê khai thông tin có trên bảng kê đã có tại nội dung khắc phục có trong phụ lục của TT 119 & chỉ tiêu [23],[24],[25] và các mục có trên tờ khai. lớp học quản lý nhân sự

Đối với những chỉ tiêu đã có trên tờ khai trong mục 23  chỉ tiêu [23[ áp dụng theo mục trên tờ khai thuế GTGT của mẫu 01/GTGT để thực hiện kê khai trên hàng hóa dịch vụ bỏ trống không cần kê khai hàng hóa.

các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định

Những khoản thu nhập được miễn thuế GTGT theo quy định 

Áp dụng với hóa đơn đầu ra

Áp dụng trên hóa đơn GTGT ghi dòng giá bán sẽ thể hiện là giá thanh toán, trên dòng thuế suất thể hiện số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ những nội dung chi tiết có trong mục 2.1 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014) lớp học kỹ năng giao tiếp

– Hướng dẫn kê khai doanh thu có trong khai Doanh thu tại cột Chỉ tiêu [26]. áp dụng trên tờ khai thuế GTGT:  01/GTGT (HTKK)

– Các mặt hàng thuộc Đối tượng không chịu thuế GTGT: các sản  phẩm trồng trọt, chăn nuôi,dịch vụ tài chính…. Xem chi tiết tại: Điều 4 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013.

khai thuế gtgt với đối tượng hàng hóa không chịu thuế

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT với hàng hóa không chịu thuế 

Trong trường hợp 02: Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT 0%

Trường hợp hàng hóa chịu thuế 0% sẽ áp dụng và khấu trừ thuế GTGT đầu vào tính theo điều 14 và điều 15 của TT 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013. 

_ Quy định về thuế GTGT đầu vào hàng hóa và dịch vụ để sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chịu thuế suất 0% sau khi tính được khấu trừ toàn bộ. 

– Khi thực hiện kê khai nghiệp vụ trên dòng số DÒNG SỐ 1.cột chỉ tiêu hàng hóa  và dịch vụ sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế”áp dụng với bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

– Khi thực hiện kê khai thuế trên dòng  SỐ  tiêu mục. “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” sẽ tính trên bảng kê hàng hóa bán ra trong phụ lục: PL 01-1/GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp kê khai hàng hóa có trên bảng kê phụ lục mua vào áp dụng theo TT119 sẽ phải tổng hợp để kê khai trên tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT (HTKK) để khai thác chi tiết trong các chỉ tiêu của cột số [23],[24],[25] trên tờ khai

Áp dụng với thuế GTGT đầu ra:

– Tính trên thuế suất hóa đơn GTGT doanh nghiệp chỉ ghi dòng giá bán hàng và giá thanh toán ghi trên dòng thuế suất điền 0%, số thuế GTGT là 0.

– Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế doanh thu thuế GTGT trong cột khai các chỉ tiêu[29].Trường hợp tờ khai thuế GTGT:  01/GTGT (HTKK)– thì mức thuế suất 0% sẽ áo dụng với hàng hoá và dịch vụ hàng xuất nhập khẩu, dịch vụ hàng hóa trong lĩnh vực hoạt động xây lắp công trình dịch vụ ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan…khóa học kế toán

Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết tại: Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC ban hành ngày 31/12/2013.

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công ! 

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết tại website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các bước xử lý hoá đơn điện tử đã lập bị sai sót

Các bước xử lý hoá đơn điện tử đã lập bị sai sót

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo