Hệ thống văn bản pháp luật kế toán còn hiệu lực kế toán cần biết

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 28 phút đọc

Kế toán là ngành nghề rất đặc thù, các bạn kế toán cần có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc hiệu quả, ngoài ra còn phải cập nhật các văn bản luật thường xuyên, để tránh bị lạc hậu và làm sai quy định. 

Bài viết sau sẽ cung cấp đến bạn hệ thống văn bản pháp luật kế toán còn hiệu lực mới nhất do các kế toán trưởng tại trung tâm biên soạn. Bạn đọc cùng tham khảo bài viết nhé.

>>>>Bài viết tham khảo: quy định về sổ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp

Hệ thống văn bản pháp luật  kế toán còn hiệu lực kế toán cần biết mới nhất

Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật  kế toán còn hiệu lực kế toán cần biết mới nhất

STT

NỘI DUNG

TÊN VÀ SỐ HIỆU

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1

Thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

01/01/2009

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

01/01/2014

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

01/07/2016

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

01/01/2014

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/01/2014

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

01/01/2015

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1/6/2017

2

Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

01/01/2008

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

01/07/2013

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân tự học kế toán thuế

01/07/2013

Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/11/2018

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/10/2013

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

22/03/2010

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

dạy kèm tin học văn phòng

15/6/2015

3

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

01/01/2009

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

01/01/2014

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

01/01/2015

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

15/02/2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/08/2014

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/08/2015

4

 

Lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài lớp học kế toán cầu giấy

01/01/2017

               

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/01/2017

5

Hóa đơn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

14/5/2010

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

12/9/2018

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

31/3/2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

25/8/2014

6

Các loại Bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN)

Luật Bảo hiểm xã hội 2004

20/11/2004

Luật bảo hiểm y tế 2008

14/11/2008

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

13/6/2014

Luật việc làm 2013

16/11/2013

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

12/03/2015

Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

14/4/2017

Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

16/7/2018

7

Lao động- tiền lương

Bộ Luật lao động 2012

18/6/2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

12/1/2015

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

24/10/2018

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

16/11/2018

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

16/11/2015

 

 

8

Mức xử phạt vi phạm hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

20/6/2012

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

12/03/2018

Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

22/8/2013

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

7/10/2015

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

24/9/2013

Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

16/10/2013

>>>>>Bài viết được quan tâm: khóa học tin học văn phòng tốt nhất tại Hà Nội

Trên đây là tổng hợp các văn bản pháp luật  kế toán còn hiệu lực kế toán kế toán nhất định phải biết.  Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp cho bạn đọc dễ dàng hơn trong công việc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm mới nhất

Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm mới nhất

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo