Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/08/2017

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Trong quá trình nộp thuế, có thể có lúc sẽ phát sinh những vấn đề cần sự trợ giúp kịp thời của cơ quan thuế.

  01/08/2017

Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán

Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN và thực hiện tạm tính thuế TNDN trong quý sẽ được hạch toán như thế nào, cách đối chiếu và so sánh về nghĩa vụ thuế phải nộp vào cuối năm như thế nào hạch toán ra sao. Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn hạch toán thuế TNDN

  01/08/2017

Quy định về việc hoàn thuế GTGT mới nhất

Hoàn thuế từ năm 2017Từ 1/7/2016, các doanh nghiệp kinh doanh nội địa chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà không được hoàn thuế. Vậy thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện hoàn thuế trước 1/7/2016 được xử lý thế nào. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia

  11/07/2017

Tra cứu hoàn thuế điện tử như thế nào

Làm sao để tra cứu hoàn thuế điện tử? Các bước cụ thể ra sao? Bài viết sau đây, Kế toán trưởng của kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cụ thể các bước để tra cứu hoàn thuế điện tử nhé!

  28/06/2017

Tổng hợp những khoản thu được miễn thuế TNDN

Bộ tài chính quy định các khoản thu nhập được miễn trừ thuế TNDN cụ thể tại điều 8 của TT78/2014/ TT-BTC hướng dẫn cụ thể về những trường hợp không phải tính thuế TNDN.

  28/06/2017

Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất

Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất. Đây là loại thuế mà các cơ quan thuế quan tâm nhất, kiểm tra nhiều nhất và kế toán phải vất vả trong công tác hạch toán loại thuế này nhất. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Cách

  07/06/2017

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục kê khai, nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể

Các hộ kinh cá nhân hàng tháng phải nộp và kê khai thuế như thế nào, cần phải đóng những loại thuế gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc thủ tục kê khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể.

  30/05/2017

Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khách hàng trúng thưởng

Khách hàng trúng thưởng khi tham gia mua sắm sản phẩm của doanh nghiệp, các trò chơi chúng thưởng, quà tặng thì có tính thuế TNCN không và quy trình hạch toán, hướng dẫn nộp các loại thuế này như thế nào.

  26/05/2017

Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn

Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn. Chi phí mua hàng không có hóa đơn có được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp? Làm thế nào để cơ quan thuế chấp nhận chi phí mua hàng không có hóa đơn. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với

  25/05/2017

Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế Thu Nhập Doanh nghiệp. Đây chắc chắn là mối quan tâm của rất nhiều các doanh nghiệp cũng như các bạn kế toán viên.