Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  19/09/2017

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Như đã chia sẻ nhiều về khoản chi phí lương hợp lý, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện lương cho người lao đông, dẫn tới việc tồn số dự Có trên tài khoản 334. Vậy khoản tiền này có được tính là chi phí hợp lý hay không?, Kế toán Lê Ánh xin

  18/09/2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương? Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ quyết toán như thế nào? Việc quyết toán của cá nhân đó được thực hiện ra sao? Hãy cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu qua bài viết “Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ t

  31/08/2017

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại hoặc từ doanh nghiệp tư nhân nên công ty TNHH thì có phải làm quyết toán thuế không? Thời gian nộp

  21/08/2017

Hạch toán chi tiết chi phí lãi vay HỢP LÝ hoặc KHÔNG hợp lý theo TT200 và TT133

Chi phí lãi vay bao gồm phí lãi vay HỢP LÝ hoặc KHÔNG hợp lý. Dù là Chi phí lãi vay HỢP LÝ hoặc KHÔNG hợp lý thì kế toán vẫn phải hạch toán theo đúng quy định và thông tư mà doanh nghiệp mình áp dụng (TT200 và TT133). Hãy cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu qua

  18/08/2017

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất. Nộp chậm tiền thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân thì bị xử phạt như thế nào? Mức phạt nộp chậm tiền thuế là bao nhiêu. Và kế toán phải hạch toán tiền nộp chậm như thế nào. Đây là những câu hỏi được

  17/08/2017

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Trong quá trình nộp thuế, có thể có lúc sẽ phát sinh những vấn đề cần sự trợ giúp kịp thời của cơ quan thuế.

  01/08/2017

Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán

Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN và thực hiện tạm tính thuế TNDN trong quý sẽ được hạch toán như thế nào, cách đối chiếu và so sánh về nghĩa vụ thuế phải nộp vào cuối năm như thế nào hạch toán ra sao. Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn hạch toán thuế TNDN

  01/08/2017

Quy định về việc hoàn thuế GTGT mới nhất

Hoàn thuế từ năm 2017Từ 1/7/2016, các doanh nghiệp kinh doanh nội địa chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà không được hoàn thuế. Vậy thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện hoàn thuế trước 1/7/2016 được xử lý thế nào. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia

  11/07/2017

Tra cứu hoàn thuế điện tử như thế nào

Làm sao để tra cứu hoàn thuế điện tử? Các bước cụ thể ra sao? Bài viết sau đây, Kế toán trưởng của kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cụ thể các bước để tra cứu hoàn thuế điện tử nhé!

  28/06/2017

Tổng hợp những khoản thu được miễn thuế TNDN

Bộ tài chính quy định các khoản thu nhập được miễn trừ thuế TNDN cụ thể tại điều 8 của TT78/2014/ TT-BTC hướng dẫn cụ thể về những trường hợp không phải tính thuế TNDN.