Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  28/06/2017

Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất

Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất. Đây là loại thuế mà các cơ quan thuế quan tâm nhất, kiểm tra nhiều nhất và kế toán phải vất vả trong công tác hạch toán loại thuế này nhất. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Cách

  07/06/2017

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục kê khai, nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể

Các hộ kinh cá nhân hàng tháng phải nộp và kê khai thuế như thế nào, cần phải đóng những loại thuế gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc thủ tục kê khai nộp thuế với hộ kinh doanh cá thể.

  30/05/2017

Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khách hàng trúng thưởng

Khách hàng trúng thưởng khi tham gia mua sắm sản phẩm của doanh nghiệp, các trò chơi chúng thưởng, quà tặng thì có tính thuế TNCN không và quy trình hạch toán, hướng dẫn nộp các loại thuế này như thế nào.

  26/05/2017

Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn

Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn. Chi phí mua hàng không có hóa đơn có được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp? Làm thế nào để cơ quan thuế chấp nhận chi phí mua hàng không có hóa đơn. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với

  25/05/2017

Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế Thu Nhập Doanh nghiệp. Đây chắc chắn là mối quan tâm của rất nhiều các doanh nghiệp cũng như các bạn kế toán viên.

  23/05/2017

Doanh nghiệp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không

Rất nhiều doanh nghiệp thành lập trong kỳ chưa phát sinh nghiệp vụ kinh tế vậy trong trường hợp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không. Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn giải thích rõ hơn trong bài viết này.

  22/05/2017

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế Gíá trị gia tăng

Những trường hợp nào thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng? Đây chắc chắn là vấn đề được rất nhiều các kế toán viên quan tâm. Bài viết sau đây,

  20/05/2017

Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không

Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không và mức đóng góp như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc quy định tính thuế với phần lợi nhuận được chia theo quy định của Bộ tài chính các bạn quan tâm có tham khảo tại đây nhé.

  19/05/2017

Quy trình làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 95/2016

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh mới nhất năm 2017 phải thực hiện như thế nào theo TT 95/2016/TT-BTC. Tham khảo bài viết hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  18/05/2017

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý hoặc theo tháng

Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý hoặc theo tháng có nghĩa là như thế nào? Doanh nghiệp của bạn phải kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý hay theo tháng.