Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  25/12/2018

Hạch toán hàng cho, biếu, tặng mới nhất

Có rất nhiều trường hợp các doanh nghiệp lấy hàng hoá, sản phẩm của công ty tặng khách hàng, biếu tặng, hay tặng cho nhân viên. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách hạch toán tài hàng cho, tặng, biếu như thế nào.

  20/12/2018

Hạch toán tài khoản phải trả người lao động

Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

  12/12/2018

Công việc của kế toán giá thành trong doanh nghiệp

Kế toán giá thành là công việc đảm nhận phần việc xác định đầy đủ - chính xác các loại chi phí, giá thành thực tế của sản phẩm làm cơ sở để xác định giá bán hàng hoá phù hợp, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiêp. Công việc cụ thể của kế toán giá thành là gì

  02/10/2018

Hóa đơn điện tử hợp pháp và không hợp pháp theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Những hóa đơn điện tử như thế nào được cho là hóa đơn hợp pháp hay không hợp pháp theo quy định

  12/07/2018

Bảng chấm công mới nhất trên Excel cho năm 2018 (có cập nhật các ngày nghỉ lễ, tết)

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất. Đây là mẫu bảng chấm công trên Excel năm 2018 do Kế Toán Lê Ánh thiết kế theo đúng lịch năm 2018, đã cập nhật các ngày nghỉ lễ tết theo lịch nghỉ lễ, tết được công bố.

  08/01/2018

Cách sử dụng hàm VLOOKUP cho kế toán máy trên Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán để tính phân bổ chi phí, tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho…

  08/01/2018

Tổng hợp các hàm excel cho kế toán

Các hàm thường dùng trong Excel để lên sổ sách, tính lương, làm bảng nhập xuất tồn, quản lý kho, lập các báo cáo kế toán trên Excel

  14/12/2017

Hướng dẫn viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn

Doanh nghiệp xuất hóa đơn nhưng nội dung ghi trên hóa đơn nhiều hơn số dòng quy định trong hóa đơn. Trường hợp này hóa đơn sẽ viết theo cách nào. Bạn đọc tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

  13/12/2017

Doanh nghiệp mở tài khoản tiền vay ngân hàng và những điều cần biết

Doanh nghiệp mở tài khoản để vay tiền ngân hàng cần phải lưu ý những gì. quy định chi tiết về trường hợp mở tai khoản vay vốn ngân hàng cần biết. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tai tại đây