Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  14/12/2017

Hướng dẫn viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn

Doanh nghiệp xuất hóa đơn nhưng nội dung ghi trên hóa đơn nhiều hơn số dòng quy định trong hóa đơn. Trường hợp này hóa đơn sẽ viết theo cách nào. Bạn đọc tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

  13/12/2017

Doanh nghiệp mở tài khoản tiền vay ngân hàng và những điều cần biết

Doanh nghiệp mở tài khoản để vay tiền ngân hàng cần phải lưu ý những gì. quy định chi tiết về trường hợp mở tai khoản vay vốn ngân hàng cần biết. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tai tại đây

  08/12/2017

Quy định về giảm trừ gia cảnh áp dụng theo TT111/2013/TT-BTC

TT111/2013 quy định về mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng theo TT111/2013 của TT-BTC , người nộp thuế trong diện được giảm trừ gia cảnh cần lưu ý.Tham khảo chi tiết bài viết nghiệp vu do kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

  04/12/2017

Doanh nghiệp không thông báo lỗi phát hành hóa đơn với cơ quan thuế

Không thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế có được tiếp tục xuất và sử dụng hóa đơn mới không. Tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh chình bày tại đây nhé

  01/12/2017

Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn tính trên doanh thu

Giá vốn trên doanh thu được trích bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu. Chi phí quản lý cụ thể như thế nào. Bạn đọc tham khảo ngay bài viết nghiệp vụ do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày chi tiết tại đây nhé.

  30/11/2017

Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Thế nào là hóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn khi doanh nghiệp khai báo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Bạn đã biết cách phân biệt hai trường hợp này chưa. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.

  28/11/2017

Xuất chậm hóa đơn bị phạt bao nhiêu

Doanh nghiệp xuất chậm hóa đơn có bi phạt không quy định cụ thể về mức phạt xuất chậm hóa đơn cụ thể là bao nhiêu. Doanh nghiệp xử lý vấn đề này như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé

  22/11/2017

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm ( Mẫu số S63 - DN)

Doanh nghiệp sử dụng sổ chí tiết thuê GTGT được miễn giảm dùng cho doanh nghiệp đê kê khai giảm thuế theo nhu cầu doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết tại đây.

  21/11/2017

Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ hạch toán như thế nào

Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thường xử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ, kế toán nên ghi nhận bút toán như này như thế nào, cần lưu ý thêm gì không? Kế toán Lê Ánh xin gửi đên bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết

  14/11/2017

Công việc mà kế toán phải làm cuối năm

Cuối năm là thời điểm kế toán phải tăng tốc tiến độ và những đầu mục nghiệp vụ khác nhau. Bạn đã biết công việc kế tóan phải làm cuối năm gồm những gì chưa. Tham khảo bài viết hướng dẫn do trung tâm kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé