Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  28/03/2019

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất

Hiện tại vẫn được áp dụng tại thông tư 45/2013/TT-BTC vẫn được áp dụng để hướng dẫn cho khung khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2019. Các bạn cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau nhé.

  25/03/2019

Thủ tục tạm ứng trong doanh nghiệp

Tạm ứng là một trong những nghiệp vụ phát sinh khá thường xuyên trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp lại chưa có sự kiểm soát chặt chẽ và hệ thống nên nhiều khi kế toán vẫn có những lỗi sai nghiêm trọng. Để theo dõi và kiểm soát chặt chẻ các kho

  11/03/2019

Hướng dẫn tính và đóng kinh phí công đoàn mới nhất

Kinh phí công đoàn (KPCĐ) là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp. Theo chế độ hiện hành,KPCĐ được trích theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động .......

  25/02/2019

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong thông tư có quy định chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  28/01/2019

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Việc xây dựng thang bảng lương rất quan trọng, và phải tuân thủ các quy tắc nguyên tắc nhất định. Doanh nghiệp, công ty, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng l

  08/01/2019

Lương thưởng tháng 13 có được cho vào chi phí hợp lệ không?

Tiền thường, tiền lương tháng 13 về nguyên tắc nó không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, để thu hút và đãi ngộ nhân viên, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên có thêm khoản này. Thường khoản thưởng này sẽ được nêu cụ thể trên hợp đồng lao động, h

  25/12/2018

Hạch toán hàng cho, biếu, tặng mới nhất

Có rất nhiều trường hợp các doanh nghiệp lấy hàng hoá, sản phẩm của công ty tặng khách hàng, biếu tặng, hay tặng cho nhân viên. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách hạch toán tài hàng cho, tặng, biếu như thế nào.

  20/12/2018

Hạch toán tài khoản phải trả người lao động

Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

  18/12/2018

Mức phạt về việc nộp thông báo phát hành hoá đơn

Theo quy định tại thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC/ Và thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn để được sử dụng hóa đơn trên thị trường. Và hóa

  12/12/2018

Công việc của kế toán giá thành trong doanh nghiệp

Kế toán giá thành là công việc đảm nhận phần việc xác định đầy đủ - chính xác các loại chi phí, giá thành thực tế của sản phẩm làm cơ sở để xác định giá bán hàng hoá phù hợp, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiêp. Công việc cụ thể của kế toán giá thành là gì