Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  08/07/2016

Phương pháp tính giá thành phân bước

Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm theo dây chuyền công nghệ phải trải qua nhiều công đoạn mới tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Qua mỗi mội công đoạn lại thu được một bán thành phẩm có giá trị.

  08/07/2016

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ (định mức)

Các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm, đối tượng sản phẩm sử dụng nhiều nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ phức tạp và khác phân xưởng cần một phương pháp tính giá có công thức chung nhất. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán

  08/07/2016

Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Với nhiều doanh nghiệp, sản xuất nhiều loại mặt hàng khác nhau nhưng đều dung chung các nguyên vật liệu, đòi hỏi phải ước lượng được giá trị sử dụng chi phí của từng đối tượng. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán tổng học tại Kế toán

  08/07/2016

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

Các sản phẩm chuyên biệt chỉ được sản xuất mang tính duy nhất theo đơn đặt hàng của khách hàng cần có phương pháp tập hợp chi phí sản xuất riêng. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn ch

  08/07/2016

Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ

Trong một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đặc biệt, ngoài các sản phẩm chính mang lại giá trị kinh tế còn thu được các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất cũng mang lại lợi ích. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợ

  08/07/2016

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

Trong doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng sản phẩm, mà mỗi sản phẩm có khối lượng lớn với chu kỳ ngắn thì nên sử dụng Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Án

  07/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài

Khi mua hàng, kế toán cần xác định đúng giá nhập kho để ghi nhận, hạch toán chính xác. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính giá hàng mua ngoài

  06/07/2016

So sánh giá vốn hàng bán theo TT 200 và QĐ 48

Giá vốn hàng bán chính là toàn bộ các khoản chi phí đã đưa vào sử dụng để tạo thành hàng hóa và dịch vụ trong kỳ. Với mỗi loại hình doanh nghiệp lại có cách phản ánh khác nhau cho giá vốn hàng bán. Do vậy, Kế toán tổng hợp cần phải nắm được sự khác nhau c

  06/07/2016

Mô tả chi tiết các công việc của Kế toán tiền mặt

Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn công việc của kế toán tiền mặt với thủ quỹ. Vậy, cụ thể công việc của Kế toán tiền mặt làm những gì, có gì khác công việc thủ quỹ?

  05/07/2016

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng mua hàng với người bán

Khi ký kết các hợp đồng mua hàng, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều khoản quan trọng để tránh gặp các rủi ro khi hợp đồng được thực hiện. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh đã tổng hợp những lưu ý khi