Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  21/06/2016

Các công việc cần phải làm của Kế toán Bán hàng

Kế toán bán hàng là một trong những công việc quan trọng của doanh nghiệp. Muốn trở thành Kế toán bán hàng giỏi, bạn cần phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc của một người Kế toán bán hàng.

  20/06/2016

Quy trình bán hàng tại Doanh nghiệp

Với mỗi mô hình, lĩnh vực kinh doanh, trình độ quản lý khác nhau của từng Doanh nghiệp sẽ có quy trình bán hàng khác nhau. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ sơ đồ quy trình bán hàng của một Doanh nghiệp thường gặp để các bạn tham khảo.

  20/06/2016

Cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng.

Quá trình mua hàng trong doanh nghiệp cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Trong quy trình mua hàng, chứng từ được luân chuyển như thế nào? Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua

  20/06/2016

Mô tả chi tiết công việc của kế toán phải làm khi mua hàng.

Khi doanh nghiệp tiến hành mua hàng tức là doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản Chi phí mua hàng. Để chi phí mua hàng đó được chấp nhận là hợp lý, hợp lệ thì đòi hỏi bộ phận kế toán phải tổ chức chứng từ qua mỗi quy trình chặt chẽ. Điều này đòi hỏi Kế toán p

  16/06/2016

Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng

Hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp cần được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ để tránh gian lận, rủi ro mua hàng giá cao, mua hàng không cần thiết gây lãng phí cho doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, đội

  15/06/2016

Danh mục hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 đã thay đổi danh mục hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán cần nắm vững danh mục tài khoản mà doanh nghiệp mình áp dụng để hạ

  15/06/2016

So sánh hệ thống tài khoản thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, đã thay đổi một số tài khoản trong hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Thông tư 200 quy định các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

  15/06/2016

Danh mục hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/10/2011 đã sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Kế toán cần nắm vững danh mục tài khoản mà doanh nghiệp mình áp dụng để hạch toán chính xác.

  11/06/2016

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Mẫu số: C70a – HD

Từ 01/10/2015, Doanh nghiệp phải lập danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản theo mẫu C70-HD ban hành theo quyết định 919/QĐ-BHXH. Để giúp các bạn thuận lợi hơn trong công việc, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập danh sách đ

  09/06/2016

Quy định mới nhất về đóng bảo hiểm đối với lao động thời vụ năm 2016

Những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm hoặc những ngành nghề có tính chất mùa vụ cao, thường có các giao kết hợp đồng thời vụ với người lao động. Vậy trách nhiệm đóng bảo hiểm đối với những lao động này như thế nào?