Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  07/06/2016

Quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Các doanh nghiệp mới thành lập hoặc khi tuyển dụng nhân sự mới, kế toán cần đăng kí tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

  07/06/2016

Từ ngày 01/07/2016, chậm nộp thuế - tính lãi 0,03%/ngày

Ngày 06/04/2016, Quốc hội đã thông qua Luật 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế. Trong đó, có điều khoản điều chỉnh giảm lãi suất phạt chậm nộp tiền thuế để phù hợp với lãi suất

  06/06/2016

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán cần nắm vững cách hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương để phục vụ doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hạch toán tiền lương theo quy định mới nhất.

  06/06/2016

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi trong hợp đồng.

  03/06/2016

Hướng dẫn cách xác định lương đóng bảo hiểm của người lao động năm 2016

Từ ngày 01/01/2016, thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực đã thay đổi một số điều về mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Kế toán Thuế, kế toán tổng hợp cần nắm vững những quy định này để tính lương và hạch toán cho chính xác.

  02/06/2016

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngoài thực tế các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua hàng bán ngay không qua kho. Khi có đơn đặt hàng thì mới đi mua hàng từ Nhà cung cấp, không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng đến cho khách hàng luôn.

  02/06/2016

Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo Thông tư 200

Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, Kế toán tổng hợp cần phải hiểu rõ bản chất của tài khoản Gía vốn hàng bán. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán

  26/05/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Nhiều bạn kế toán viên khi đi làm thường cảm thấy lúng túng về các công việc của một kế toán tài sản cố định. Một trong những công việc quan trọng của Kế toán

  24/05/2016

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

  19/05/2016

TẤT TẦN TẬT CÁC VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM ĐỐI VỚI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP NĂM 2017

Để đưa doanh nghiệp mới thành lập vào hoạt động, kế toán cần phải làm rất nhiều việc. Kế toán Lê Ánh tổng hợp các công việc cần làm của kế toán đối với công ty mới thành lập năm 2017 như sau: