Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  24/06/2016

Tổng hợp chi tiết những lưu ý về chi phí mua hàng mới nhất

Khi mua hàng, doanh nghiệp có thể phát sinh các chi phí mua hàng. Những chi phí mua hàng này sẽ được hạch toán vào đâu, có cần điều kiện hay lưu ý gì không? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp

  22/06/2016

Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương của lao động trong công ty TNHH một thành viên hiệu lực từ ngày 01/08/2016.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP ban hành ngày 13/06/2016 quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã thay thế cho nghị định 50/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ng

  21/06/2016

Cách hạch toán chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là chính sách không thể thiếu giúp doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng của mình, Kế toán Tổng hợp cần nắm vững cách hạch toán chiết khấu thương mại đối với bên bán và bên mua.

  21/06/2016

Các công việc cần phải làm của Kế toán Bán hàng

Kế toán bán hàng là một trong những công việc quan trọng của doanh nghiệp. Muốn trở thành Kế toán bán hàng giỏi, bạn cần phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc của một người Kế toán bán hàng.

  20/06/2016

Quy trình bán hàng tại Doanh nghiệp

Với mỗi mô hình, lĩnh vực kinh doanh, trình độ quản lý khác nhau của từng Doanh nghiệp sẽ có quy trình bán hàng khác nhau. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ sơ đồ quy trình bán hàng của một Doanh nghiệp thường gặp để các bạn tham khảo.

  20/06/2016

Cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng.

Quá trình mua hàng trong doanh nghiệp cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Trong quy trình mua hàng, chứng từ được luân chuyển như thế nào? Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua

  20/06/2016

Mô tả chi tiết công việc của kế toán phải làm khi mua hàng.

Khi doanh nghiệp tiến hành mua hàng tức là doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản Chi phí mua hàng. Để chi phí mua hàng đó được chấp nhận là hợp lý, hợp lệ thì đòi hỏi bộ phận kế toán phải tổ chức chứng từ qua mỗi quy trình chặt chẽ. Điều này đòi hỏi Kế toán p

  16/06/2016

Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng

Hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp cần được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ để tránh gian lận, rủi ro mua hàng giá cao, mua hàng không cần thiết gây lãng phí cho doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, đội

  15/06/2016

Danh mục hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 đã thay đổi danh mục hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán cần nắm vững danh mục tài khoản mà doanh nghiệp mình áp dụng để hạ

  15/06/2016

So sánh hệ thống tài khoản thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, đã thay đổi một số tài khoản trong hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Thông tư 200 quy định các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp