Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/10/2018

Hóa đơn điện tử hợp pháp và không hợp pháp theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Những hóa đơn điện tử như thế nào được cho là hóa đơn hợp pháp hay không hợp pháp theo quy định

  12/07/2018

Bảng chấm công mới nhất trên Excel cho năm 2018 (có cập nhật các ngày nghỉ lễ, tết)

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất. Đây là mẫu bảng chấm công trên Excel năm 2018 do Kế Toán Lê Ánh thiết kế theo đúng lịch năm 2018, đã cập nhật các ngày nghỉ lễ tết theo lịch nghỉ lễ, tết được công bố.

  08/01/2018

Cách sử dụng hàm VLOOKUP cho kế toán máy trên Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán để tính phân bổ chi phí, tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho…

  08/01/2018

Tổng hợp các hàm excel cho kế toán

Các hàm thường dùng trong Excel để lên sổ sách, tính lương, làm bảng nhập xuất tồn, quản lý kho, lập các báo cáo kế toán trên Excel

  14/12/2017

Hướng dẫn viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn

Doanh nghiệp xuất hóa đơn nhưng nội dung ghi trên hóa đơn nhiều hơn số dòng quy định trong hóa đơn. Trường hợp này hóa đơn sẽ viết theo cách nào. Bạn đọc tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

  13/12/2017

Doanh nghiệp mở tài khoản tiền vay ngân hàng và những điều cần biết

Doanh nghiệp mở tài khoản để vay tiền ngân hàng cần phải lưu ý những gì. quy định chi tiết về trường hợp mở tai khoản vay vốn ngân hàng cần biết. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tai tại đây

  08/12/2017

Quy định về giảm trừ gia cảnh áp dụng theo TT111/2013/TT-BTC

TT111/2013 quy định về mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng theo TT111/2013 của TT-BTC , người nộp thuế trong diện được giảm trừ gia cảnh cần lưu ý.Tham khảo chi tiết bài viết nghiệp vu do kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

  04/12/2017

Doanh nghiệp không thông báo lỗi phát hành hóa đơn với cơ quan thuế

Không thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế có được tiếp tục xuất và sử dụng hóa đơn mới không. Tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh chình bày tại đây nhé

  01/12/2017

Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn tính trên doanh thu

Giá vốn trên doanh thu được trích bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu. Chi phí quản lý cụ thể như thế nào. Bạn đọc tham khảo ngay bài viết nghiệp vụ do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày chi tiết tại đây nhé.

  30/11/2017

Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Thế nào là hóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn khi doanh nghiệp khai báo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Bạn đã biết cách phân biệt hai trường hợp này chưa. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.