Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  20/04/2016

Những điều Kế toán cần biết về mua hàng không có hóa đơn GTGT và cách xử lý theo thông tư mới nhất

Mua hàng không có hóa đơn GTGT có thực sự nguy hiểm trong tất cả trường hợp? Cách xử lý như thế nào để cơ quan Thuế chấp nhận? Kế toán Lê Ánh tóm lược những vấn đề cơ bản và cách giải quyết hiệu quả trong tình huống này như sau:

  15/04/2016

2 Bước hạch toán đầy đủ với hàng hóa cho biếu tặng năm 2016 theo Thông tư mới nhất

Hạch toán chính xác hàng hóa cho biếu tặng là việc làm cần thiết của Kế toán. Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách hạch toán đúng cho trường hợp này như sau:

  25/03/2016

Thông tư mới có hiệu lực về Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2016.

  11/03/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất 2016 dành cho doanh nghiệp

Lập bảng lương để thanh toán lương hàng tháng cho nhân viên là việc làm thường xuyên của kế toán. Đội ngũ Kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn chi tiết cách lập bảng lương theo những quy định mới nhất 2016.

  11/03/2016

Các quy định về lương và khoản trích theo lương mới nhất 2016

Năm 2016, Bộ Tài chính ra đời nhiều thông tư và quy định làm thay đổi cách thức tính lương và chi phí trả lương, các khoản trích theo lương.

  10/03/2016

Bộ chứng từ thanh toán mẫu về Công tác phí

Hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán công tác phí không có sai sót là nhiệm vụ của kế toán. Tuy nhiên, để làm được điều này, kế toán cần có sự hiểu biết sâu sắc về nội dung nghiệp vụ Kinh tế phát sinh. Lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thiện

  10/03/2016

Quy định mới nhất về Công tác phí

Công tác phí là khoản chi phí thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp, dùng để chi trả cho người đi công tác trong và ngoài nước bao gồm: Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo

  06/10/2015

Chú ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Kế toán tiền gửi ngân hàng là một trong những phần hành kế toán rất quan trọng và có tính rủi ro công việc cao

  30/09/2015

Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Để mọi bộ phận ở doanh nghiệp làm việc ăn khớp cũng như chịu trách nhiệm tuyệt đối với quyết định đưa ra trong việc thu chi tiền và đảm bảo được tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty

  30/09/2015

Kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán Tiền và các khoản tương đương Tiền

Các phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, thiếu định khoản kế toán,thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu q