Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/09/2015

Những điểm quan trọng trong Thông tư 202/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).

  16/09/2015

Hành trang chuẩn bị vào nghề kế toán

Làm sao xin được việc kế toán? Nghề kế toán cần chuẩn bị những gì? Nhà tuyển dụng hay hỏi câu hỏi gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời nó