Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  22/09/2015

Sinh viên ngành kế toán cần chú trọng học gì?

Kiến thức tại trường học có quá nhiều nhưng bạn không biết tập trung học vào đâu và học như thế nào để tạo hành trang bước vào nghề kế toán?

  22/09/2015

Nên chọn học kế toán tổng hợp hay kế toán chi tiết trước

Kế toán tổng hợp là quá trình trải nghiệm qua các khâu của kế toán phần hành nhưng có nhất thiết phải trải qua tất cả khâu kế toán chi tiết trước rồi mới làm được kế toán tổng hợp không?

  22/09/2015

Lương ngành kế toán có thực sự hấp dẫn?

Lĩnh vực kế toán, với hàng nghìn người đang thất nghiệp hiện nay. Bạn sẽ có mức thu nhập bao nhiêu nếu tâm huyết với nghề kế toán này

  17/09/2015

Những điểm quan trọng trong Thông tư 202/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).

  16/09/2015

Hành trang chuẩn bị vào nghề kế toán

Làm sao xin được việc kế toán? Nghề kế toán cần chuẩn bị những gì? Nhà tuyển dụng hay hỏi câu hỏi gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời nó