Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  06/10/2015

Chú ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Kế toán tiền gửi ngân hàng là một trong những phần hành kế toán rất quan trọng và có tính rủi ro công việc cao

  30/09/2015

Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Để mọi bộ phận ở doanh nghiệp làm việc ăn khớp cũng như chịu trách nhiệm tuyệt đối với quyết định đưa ra trong việc thu chi tiền và đảm bảo được tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty

  30/09/2015

Kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán Tiền và các khoản tương đương Tiền

Các phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, thiếu định khoản kế toán,thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu q

  22/09/2015

Bí quyết thành công trong ngành nghề kế toán

Bạn đã có phương hướng chinh phục nghề kế toán chưa? Ketoanleanh.vn xin gửi đến bạn bí quyết để rút ngắn khoảng cách thành công trong nghề kế toán này

  22/09/2015

Kinh nghiệm sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán khoa học

Kinh nghiệm sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, hợp lý đang áp dụng tại rất nhiều các doanh nghiệp lớn hiện nay

  22/09/2015

Sinh viên ngành kế toán cần chú trọng học gì?

Kiến thức tại trường học có quá nhiều nhưng bạn không biết tập trung học vào đâu và học như thế nào để tạo hành trang bước vào nghề kế toán?

  22/09/2015

Nên chọn học kế toán tổng hợp hay kế toán chi tiết trước

Kế toán tổng hợp là quá trình trải nghiệm qua các khâu của kế toán phần hành nhưng có nhất thiết phải trải qua tất cả khâu kế toán chi tiết trước rồi mới làm được kế toán tổng hợp không?

  22/09/2015

Lương ngành kế toán có thực sự hấp dẫn?

Lĩnh vực kế toán, với hàng nghìn người đang thất nghiệp hiện nay. Bạn sẽ có mức thu nhập bao nhiêu nếu tâm huyết với nghề kế toán này

  17/09/2015

Những điểm quan trọng trong Thông tư 202/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).

  16/09/2015

Hành trang chuẩn bị vào nghề kế toán

Làm sao xin được việc kế toán? Nghề kế toán cần chuẩn bị những gì? Nhà tuyển dụng hay hỏi câu hỏi gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời nó