Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  28/11/2017

Xuất chậm hóa đơn bị phạt bao nhiêu

Doanh nghiệp xuất chậm hóa đơn có bi phạt không quy định cụ thể về mức phạt xuất chậm hóa đơn cụ thể là bao nhiêu. Doanh nghiệp xử lý vấn đề này như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé

  22/11/2017

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm ( Mẫu số S63 - DN)

Doanh nghiệp sử dụng sổ chí tiết thuê GTGT được miễn giảm dùng cho doanh nghiệp đê kê khai giảm thuế theo nhu cầu doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết tại đây.

  21/11/2017

Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ hạch toán như thế nào

Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thường xử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ, kế toán nên ghi nhận bút toán như này như thế nào, cần lưu ý thêm gì không? Kế toán Lê Ánh xin gửi đên bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết

  14/11/2017

Công việc mà kế toán phải làm cuối năm

Cuối năm là thời điểm kế toán phải tăng tốc tiến độ và những đầu mục nghiệp vụ khác nhau. Bạn đã biết công việc kế tóan phải làm cuối năm gồm những gì chưa. Tham khảo bài viết hướng dẫn do trung tâm kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé

  14/11/2017

Kinh doanh không đúng ngành nghề có bị phạt không

Rất nhiều doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh không đăng ký đúng với phạm vi kinh doanh mà đơn vị mình thực hiện. Trường hợp, doanh nghiệp kinh doanh không đúng nghành nghề có bị phạt không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết t

  09/11/2017

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không, trường hợp hàng bán ra thấp hơn giá vốn doanh nghiệp có bị phạt vì bán hàng dưới giá nhập.

  03/11/2017

Hướng dẫn xác định chi phí tài sản hàng hóa bị tổn thất

Hàng hóa bị tổn thất là điều không mong muốn nhưng thường xuyên xảy ra khi thực hiện hoạt đông sản xuất kinh doanh. Trường hợp này kế toán cần lưu ý những gì khi hạch toán chi phí của hàng hóa bị tổn thất.

  03/11/2017

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU THEO THÔNG TƯ 200

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu được quy định tại thông tư 200 có một số nội dung mới được bổ sung và thay thế so với Quyết định 15/2006.

  31/10/2017

Hướng dẫn kế toán hàng tồn kho theo thông tư 200

Hàng tồn kho là yếu tố thiết yếu hầu hết các doanh nghiệp phải duy trì tỉ lệ nhất định đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì được quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Vậy nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho theo T200 quy định như thế nào

  30/10/2017

Quy mô vốn điều lệ có ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào

Doanh nghiệp thành lập phải đăng ký vốn điều lệ,Mức độ góp vốn điều cao hay thấp có ảnh hưởng đến doanh nghiệp không. Có cần yêu cầu cụ thể khi đóng góp vốn điều lệ.