Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  18/04/2019

Quy định về sổ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp

Cách ghi sổ sách kế toán Hành chính sự nghiệp có gì khác so với các loại hình kế toán khác? Trong quá trình làm việc kế toán cần lưu ý những nguyên tắc gì? Các bạn tham khảo chi tiết trong bài viết sau nhé.

  11/04/2019

Các phím tắt siêu đẳng trên máy tính

Phím tắt giúp người dùng sử dụng máy tính hiệu quả hơn thông qua việc kết hợp các phím với nhau để gọi một tính năng nào đó, thay vì phải tìm chọn thủ công. Phím tắt tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong những ứng dụng có quá nhiều tính năng, như Microsoft Office W

  09/04/2019

Điều kiện hưởng chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp mới nhất

Trong công việc không ai mong muốn mình bị tai nạn lao động để được hưởng tiền bảo hiểm, nhưng trong nhiều tình huống đen đủi trường người lao động vẫn thường gặp phải tai nạn khi làm việc. Khi đó người lao động cần nắm rõ mình có thuộc đối tượng được hưở

  05/04/2019

Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh

Khi doanh nghiệp chuyển đổi địa điểm kinh doanh(trụ sở chính) thì đồng thời thay đổi cơ quan BHXH quản lý. Thủ tục gù để chuyển đổi cơ quan BHXH? Các bạn tham khảo ngay bài viết sau nhé.

  28/03/2019

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất

Hiện tại vẫn được áp dụng tại thông tư 45/2013/TT-BTC vẫn được áp dụng để hướng dẫn cho khung khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2019. Các bạn cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau nhé.

  25/03/2019

Thủ tục tạm ứng trong doanh nghiệp

Tạm ứng là một trong những nghiệp vụ phát sinh khá thường xuyên trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp lại chưa có sự kiểm soát chặt chẽ và hệ thống nên nhiều khi kế toán vẫn có những lỗi sai nghiêm trọng. Để theo dõi và kiểm soát chặt chẻ các kho

  11/03/2019

Hướng dẫn tính và đóng kinh phí công đoàn mới nhất

Kinh phí công đoàn (KPCĐ) là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp. Theo chế độ hiện hành,KPCĐ được trích theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động .......

  25/02/2019

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong thông tư có quy định chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  28/01/2019

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Việc xây dựng thang bảng lương rất quan trọng, và phải tuân thủ các quy tắc nguyên tắc nhất định. Doanh nghiệp, công ty, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng l

  08/01/2019

Lương thưởng tháng 13 có được cho vào chi phí hợp lệ không?

Tiền thường, tiền lương tháng 13 về nguyên tắc nó không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, để thu hút và đãi ngộ nhân viên, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên có thêm khoản này. Thường khoản thưởng này sẽ được nêu cụ thể trên hợp đồng lao động, h