Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2955
  • 6,860,863

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

  23/11/2016

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016 dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, nhằm đối chiều với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá như sau:

>> Xem thêm: Phiếu thu theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

2. Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp chi tiết, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/216

Mỗi tài khoản vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá được lập một bảng riêng. Bảng này được lập vào cuối tháng, căn cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá để lập.

- Cột A: Ghi số thứ tự vật liệu, dụng vụ, sản phẩm, hàng hoá.

- Cột B: Ghi tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (Mỗi thứ ghi 1 dòng).

- Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ ( Số liệu dòng đầu tồn kỳ ở cột 7 trên Sổ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá). lớp kế toán thực hành

- Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).

- Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).

- Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ (Lấy số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).Học kế toán ở đâu tốt

Sauk hi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các Tài khoản 152, 153, 155 và 156.

 + Số liệu cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.

 + Số liệu cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ.

 + Số liệu cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.

 + Số liệu cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ.

3. Tải mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

Để thuận lợi cho công việc của kế toán ghi chép Sổ sách, các bạn có thể tải mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để được tư vấn về các khóa học này.

 

Bình luận

Tin tức mới