Mẫu văn ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT hiện hành mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 10/05/2015 12 phút đọc

Trong trường hợp giám đốc đi vắng, không ký được vào hóa đơn GTGT, doanh nghiệp có thể viết tên và đóng dấu treo vào phần chữ ký của giám đốc. Tuy nhiên, làm được điều này doanh nghiệp cần có giấy ủy quyền lập Hóa đơn GTGT.

Dưới đây là mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách viết hoá đơn GTGT 2016

1. NỘI DUNG VĂN BẢN THÔNG BÁO ỦY QUYỀN LẬP HÓA ĐƠN GTGT học kế toán thực tế ở đâu

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các yếu tố sau:

 • Ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm như: hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...));

 • Mục đích ủy nhiệm;

 • Thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm;

 • Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

2. THỜI HẠN NỘP THÔNG BÁO ỦY QUYỀN LẬP HÓA ĐƠN GTGT

Phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn

Sau đây Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ mẫu văn bản uỷ nhiệm lập hoá đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------- 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 016/2015/UQ-ACCA

 ---------------------------------

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2016

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN
 

       - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       - Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
 
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ................   Ngày cấp:.................... Nơi cấp: .................
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): .........................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ....................  Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: .....................
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

 • Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng. 

 • Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty cổ phần ACCA.

 “ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

 • Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau: học kế toán thực hành

  • Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

  • Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

  • Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.
 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN  

(Ký, ghi rõ họ và tên)    

 (Ký, ghi rõ họ và tên)  

Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp bạn đọc nắm được cách lập văn bản ủy quyền lập hóa đơn GTGT chuẩn nhất. 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo các khóa học bao gồm: Khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu  dành cho người mới bắt đầu cùng các lớp chuyên sâu. Nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để nắm các thông tin chi tiết.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Tính thuế thu nhập cá nhân TNCN năm 2015

Tính thuế thu nhập cá nhân TNCN năm 2015

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo